Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Coróinvíreas agus Toircheas

Táimid fós ag foghlaim faoin gcoróinvíreas (COVID-19). Ní thuigeann muid i gceart conas a ghoileann sé ar mhná torracha agus a gcuid naíonán.

Léiríonn an t-eolas atá againn go dtí seo nach bhfuil mná torracha i mbaol. Ciallaíonn sé seo má tá tú sláintiúil nach mbeadh aon bhaol breise ort ó thinneas tromchúiseach dá bhfaighfeá coróinvíreas le linn do thoirchis.

Ní chiallaíonn sé seo go bhfuil cosaint ag mná torracha ón choróinvíreas.

Chun tú féin agus do naíonán a chosaint, ba chóir duit an chomhairle thíos a leanacht go cúramach:

Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh chun comhairle a fháil má bhíonn aon cheann de na comharthaí den choróinvíreas ort.

Fiabhras Ard le linn toirchis

I measc comharthaí an choróinvíris tá fiabhras (teocht ard). D’fhéadfadh seo deacrachtaí a chruthú duit le linn an chéad ráithe (seachtain 0 go 13).

Má bhíonn teocht ard ort le linn do thoirchis, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh nó do bhean glúine.

Cosain tú féin le linn do thoirchis

Nuair a bhíonn tú torrach, tagann athrú ar chóras imdhíonta do choirp de réir a chéile Tarlaíonn sé seo chun go mbeidh toradh rathúil ar do thoircheas. D’fhéadfá níos mó ionfhabhtuithe a fháil níos éasca de bharr go bhfuil tú torrach.

Ba chóir do gach bean torrach na vacsaín seo a fháil:

  • vacsaín an triuch
  • vacsaín an fhliú

Tabharfaidh siad seo cosaint duit féin agus do do leanbh ón triuch agus ón bhfliú ach ní ón gcoróinvíreas.

Léigh faoi conas tú féin agus daoine eile a chosaint ón gcoróinvíreas.

Tá srianta leibhéal 3 i bhfeidhm i ngach contae sa stát. Tá tuilleadh eolais ar gov.ie maidir leis na leibhéil srianta ar fud an Stáit.

Sula dtagann do pháiste ar an saol

Ba chóir don fhoireann atá ag tabhairt cúraim duit cinntiú go bhfuil tusa páirteach i ngach cinneadh a dhéantar.

Cúram Réamhbhreithe

Tá cúram réamhbhreithe á chur ar fáil sna hospidéil i gcónaí.

Tá roinnt coinní á ndéanamh ar an bhfón mar aon le cuairt ghearr ina dhiaidh san ospidéal. Beidh ort dul chuig an ospidéal chun scrúduithe, tástála fola agus scanadh ultrafhuaime a fháil.

Ba chóir duit dul i d’aonar chun líon na ndaoine san ospidéal a laghdú.

Má tá tú ag fáil cúraim san ospidéal agus ó do dhochtúir teaghlaigh, lean ar aghaidh leis seo.

Tá línte cabhracha ag na hospidéil máithreachais chun comhairle a chur ort ag am ar bith.

Má bhíonn imní ort faoi do thoircheas, glaoigh ar d’ospidéal chun comhairle a fháil. Ba chóir duit dul chuig an ospidéal má tá aon imní ort faoi ghluaiseacht do naíonáin sa mbroinn.

Tá tuilleadh comhairle faoi thoircheas ar mychild.ie

Má bhíonn coróinvíreas ort sula saolaítear do pháiste

Má tá coróinvíreas ort, beidh d’fhoireann cúraim sláinte i bhfad níos cúramaí. Leanfaidh seo ar aghaidh roimh, le linn agus tar éis bhreith do linbh. Labhróidh do chnáimhseoir nó bean glúine leat faoin tslí agus an t-am is sábháilte chun do leanbh a thabhairt ar an saol.

D’fhéadfadh dochtúirí eile le saineolas a bheith páirteach i do chúram. D’fhéadfadh dochtúir a bhíonn ag plé le galair thógálacha agus lia nua-naíochta a bheith ansin– sin dochtúir a bhionn ag plé le naíonáin nua-bheirthe.

B’fhéidir go mbeadh cúram á thabhairt duit i seomra leithlise le en-suite le linn do luí seoil.

Le linn breith do linbh agus an Luí Seoil

I bhformhór na gcásanna, beidh do pháirtí in ann a bheith i láthair le linn breith do linbh. Déanfar gach iarracht a chinntiú go mbeidh do pháirtí i láthair ag an bhreith ach i roinnt ospidéil d’fhéadfadh sé tarlú nach mbeadh do pháirtí in ann a bheith ansin. Tá srianta ann chun gach duine a choinneáil slán.

Más féidir le do phairtí a bheith in éineacht leat, beidh orthu éadach cosanta pearsanta a chaitheamh chun an baol ionfhabhtaithe a laghdú.

Ní bheidh ort masc aghaidhe a chaitheamh le linn an luí seoil agus breith do linbh. Ach, beidh ort masc a chaitheamh nuair a bheidh tú lasmuigh de do sheomra.

Tar éis breith do linbh

Cuairteoirí san ospidéal

Níl cead ag aon chuairteoir a bheith in aon aonad máithreachais.

Tá na srianta seo ann ar mhaithe le do shábháilteacht agus sábháilteacht do linbh. Cuirfear deireadh leis na srianta seo chomh luath agus is féidir.

Léigh níos mó faoi shrian ar chuairteoirí le linn ráig an choróinvíris.

Ag dul abhaile luath

Roghnaíonn a lán ban dul abhaile luath de bharr na srianta ar chuairteoirí san ospidéal.

Tá tacaíocht fóin ó mhná glúine iarbhreithe ar fáil ó chuid de na hospidéil. Beidh mná glúine pobail ag déanamh cuairteanna baile aon áit a bhfuil sé seo ar fáil.

Beidh Tástáil Sála ag leanacht ar aghaidh mar is gnáth.

Cúram Nuabheirthe san Aonad Dianchúraim Nuabheirthe

I bhformhór na n-aonad dianchúraim nuabheirthe (NICU), níl ach cuairt 15 nóiméad ceadaithe anois. Tá seo á dhéanamh le cosaint a thabhairt do naíonáin atá leochaileach. Cuirfear deireadh leis na srianta seo nuair atá sé sábháilte sin a dhéanamh.

Tá teicneolaíocht ag roinnt aonaid chun cur ar chumas thuismitheoirí teagmháil a bheith acu lena gcuid naíonán.

Má tá coróinvíreas ort, tar éis breith do linbh

Má tá coróinvíreas ort, pléifidh do dhochtúir nó bean glúine na roghanna atá agat tar éis breith do linbh.

Rogha amháin atá ann ná go mbeidh duine éigin eile ag tabhairt aire do do leanbh go dtí go mbeidh an choróinvíreas imithe. Is ar mhaithe le do leanbh a chosaint ón gcoróinvíreas a mholtar é seo.

D’fhéadfadh ball clainne nó oibrí cúraim sláinte an cúram seo a chur ar fáil. D’fhéadfaí é seo a chur ar fáil sa bhaile nó san ospidéal. Níl a fhios cén fhad a mhairfidh seo. Braithfidh an chomhairle ar do chomharthaí tinnis agus torthaí na tástála a dhéanfar ort.

Ag tabhairt aire do do leanbh má bhíonn an coróinvíreas ort

Má roghnaíonn tú aire a thabhairt do do leanbh, míneoidh an dochtúir nó bean glúine duit faoin bhaol atá ann.

Cuirfear tusa agus do leanbh i seomra leithlise le seomra folctha en-suite. Beidh do leanbh istigh i ngoradán i do sheomra. Is cliabhán speisialta é seo atá déanta as plaisteach. Coinníonn sé an naíonán deas teolaí. Beidh tú in ann do leanbh a fheiceáil istigh sa ghoradán.

Nuair a thógann tú do leanbh amach as an ngoradán chun é a chothú, a ní, nó cúram eile a thabhairt dó, ní mór duit:

  • Gúna le muinchillí fada agus masc máinliachta a chaitheamh
  • do lámha a ní i gceart agus go minic le gallúnach agus uisce nó le h-alcól cuimilte – roimh agus tar éis a bheith ag plé do leanbh

Ba chóir súil a choinneáil amach do chomharthaí ionfhabhaithe ar do leanbh. Leanfaidh seo ar feadh 14 lá ón uair dheireannach a raibh teagmháil agat le do leanbh. Má thagann aon chomhartha ionfhabhtaithe ar do leanbh beidh gá le tástáil a dhéanamh air.

Meabhairshláinte

Tá seirbhísí meabhairshláinte imbhreithe ann do mhná a bhfuil fadhbanna meabhairshláinte acu agus :

  • Atá ag pleanáil toirchis
  • Atá torrach
  • A bhfuil leanbh faoi aon bhliain d’aois acu

Léigh faoi sheirbhísí meabhairshláinte imbhreithe.

Léigh faoi Ag tabhairt aire do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris

Léigh faoi dhúlagar iarbhreithe

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/05/2023