Skip to main content

Conas tástáil a shocrú

Uasdátaithe: 2 Feabhra 2021

Fan sa bhaile – Tá srianta leibhéal 5 i bhfeidhm in Éirinn.
Léigh faoi na srianta ag
gov.ie

Is féidir leat tástáil COVID-19 (coróinvíreas) a fháil, saor in aisce má tá comharthaí COVID-19 ort agus má cheapann do dhochtúir teaghlaigh go bhfuil sé ag teastáil.

Más dlúth-theagmhálaí tú, gheobhaidh tú teachtaireacht téacs le nasc air chun tástáil a chur in áirithe ar líne. Mura socraíonn tú coinne tástála ar líne, cuirfidh an fhoireann rianaithe teagmhála glaoch ort chun ceann a shocrú.

Measúnú Dochtúra Teaghlaigh saor in aisce

Ní ghearrfar aon táille ar an tástáil ná ar mheasúnú an dochtúra teaghlaigh nó ón tseirbhís dochtúra lasmuigh de gnáthuaireanta.

Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná téigh chuig clinic dochtúra teaghlaigh, cógaslann, ná ospidéal. Déanfaidh an dochtúir teaghlaigh measúnú ort ar an bhfón.

Mura bhfuil Dochtúir Teaghlaigh agat, is féidir le haon dochtúir teaghlaigh an tástáil a shocrú duit. Is féidir leis an tseirbhís Dochtúir Teaghlaigh lasmuigh de ghnáthuaireanta tástáil a shocrú freisin.

Ní féidir le HSELive tástálacha a ordú do COVID-19. Is líne eolais amháin é seo.

Sonraí teagmhála do dhochtúir teaghlaigh

Más gá tástáil COVID-19 a dhéanamh ort

Má chinneann do dhochtúir teaghlaigh gur gá tástáil a dhéanamh ort, socróidh siad coinne tástála duit. Beidh ort féin-aonrú a dhéanamh agus tú ag fanacht le do thástáil. Beidh ar na daoine i do theaghlach srian a chur ar a ngluaiseachtaí agus gan dul ar scoil ná ag an obair.

Ba chóir duit an tástáil a dhéanamh má chinneann do dhochtúir go bhfuil ceann ag teastáil. Beidh a fhios agat an bhfuil COVID-19 ort nó nach bhfuil agus na céimeanna gur chóir duit a thógail chun a chinntiú nach scaipfidh tú an víreas.

Cabhróidh sé linn fáil amach cé chomh fairsing agus atá an víreas ag scaipeadh agus socruithe a dhéanamh chun dul i ngleic leis an mbrú breise sa gcóras sláinte.

Gartheagmhálaithe

Níl muid ag socrú tástálacha do gharteagmhálaithe i láthair na huaire. Táthar ag tabhairt tús áite do dhaoine a bhfuil comharthaí an choróinvíris orthu.

Más gartheagmhálaí tú, caithfidh tú srian a chur le do ghluaiseachtaí (fan sa bhaile), fiú amháin má airíonn tú go maith. Má thagann comharthaí COVID-19 ort, ní mór duit féin-aonrú (fan i do sheomra) agus glaoch a chur ar do dhochtúir chun comhairle a fháil.

Sonraí do choinne tástála

Gheobhaidh tú teachtaireacht téacs le sonraí ama agus an ionad tástála. Beidh d’uimhir thagartha sa téacs. Beidh ort é seo a thabhairt leat ag do choinne.

Is in ionad tástála poiblí a ndéanfar an tástáil ar fhormhór na ndaoine - is ionaid thástála carrsheirbhíse cuid acu Is trí choinne amháin a dhéantar tástáil. Ná téigh chuig ionad tástála gan coinne - ní dhéanfar tástáil ort.

Níl teacht ag do dhochtúir ná ag HSElive ar d’uimhir thagartha.

Tabhair leat d’fhón

Tabhair leat d’fhón chuig an ionad tástála nó ionad carrsheirbhíse..

Má stopann Garda tú ar do bhealach chuig ionad tástála, taispeáin an teachtaireacht téacs maidir le do choinne. Ná hoscail fuinneog do chairr. Coinnigh d’fhón le hais na fuinneoige chun sonraí do choinne a thaispeáint don Gharda.

Mura bhfaigheann tú téacs le sonraí tástála

Mura bhfaigheann tú téacs faoi cheann lá tar éis duit dul chuig do Dhochtúir Teaghlaigh, glaoigh ar an Dochtúir Teaghlaigh. Déan cinnte go bhfuil d’uimhir fóin póca ceart aige.

Ag athrú coinne tástála

Is féidir dáta nó láthair do choinne tástála a athrú ag baint úsáide as an téacsteachtaireacht a fuair tú le sonraí do choinne tástála. Is féidir leat do choinne a chur ar ceal freisin.

Chun do choinne tástála a athrú nó a chur ar ceal:

  1. Oscail an téacsteachtaireacht.
  2. Gliogáil ar an nasc 'for more information...'
  3. Osclóidh leathanach gréasáin le sonraí do choinne tástála air.
  4. Gliogáil ar an nasc chuí chun do choinne a athrú nó a chur ar ceal.

Má éiríonn do chomharthaí tinnis nios measa

Má éiríonn tú níos measa agus tú ag fanacht le do thástáil, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Má bhionn deacrachtaí análaithe agat nó mura n-airíonn tú go maith cuir glaoch ar 112 nó 999 agus inis dóibh faoi na comharthaí atá ort.

Má shocraíonn do dhochtúir teaghlaigh nach gá tástáil a dhéanamh ort

Má shocraionn do dhochtúir teaghlaigh nach gá tástáil a dhéanamh ort, iarrfar ort fanacht sa bhaile go dtí go mbeidh tú saor ó chomharthaí ar feadh 48 uair an chloig

Ach, má bhíonn tú i ngartheagmháil le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, ba chóir duit an chomhairle maidir le srian a chur le do ghluaiseachtaí a leanacht. Fan sa bhaile ar feadh coicíse, fiú más toradh diúltach a bhí ar do thástáil nó má shíleann an dochtúir nach bhfuil tástáil eile ag teastáil.

Mura gartheagmhálaí thú, is féidir leat filleadh ar do ghnáth gníomhaíochtaí laethúla:

  • mura bhfuil teocht 38 céim Celsius nó níos mó ort (an fhad is nach bhfuil an teocht íslíthe ag paraicéiteamól nó iobúproiféin)
  • mura bhfuil casacht nua agat
  • mura bhfuil cónaí ort le duine atá tinn agus go bhféadfadh COVID-19 a bheith air/uirthi
  • má d’inis Dochtúir Teaghlaigh duit gur rud éigin eile seachas COVID-19 is cúis le do thinnis,
  • má fuair tú toradh tástála diúltach ar thástáil COVID-19 agus mura bhfuil comharthaí ort le 48 uair an chloig
  • mura raibh buinneach ort le 48 uair an chloig

Tá teorainn leis an méid is féidir leis an tástáil don COVID-19 a dhéanamh

Níl aon tástáil iomlán cruinn. Tá teorainn leis an méid is féidir le haon tástáil a dhéanamh,an tástáil don COVID-19 ina measc.

Aimseoidh an tástáil an víreas i bhformhór na ndaoine a bhfuil comharthaí tinnis orthu.Ach i gcásanna áirithe ní aimseoidh an tástáil an víreas. Ní aimsítear gach cás den choróinvíreas.

D’fhéadfadh cuid de na samplaí dul amú nó nach bhféadaí an t-othar a aithint. Is féidir leis seo tarlú de bharr earráid dhaonna. Déantar gach rud chun a chinntiú nach dtarlóidh seo agus déantar gach iarracht na samplaí a cheangal leis an othar ceart.

Sula ndéanfar an tástáil ort

An fhad is atá tú ag fanacht le do choinne tástála, ba chóir duit tú féin a iompar ar nós go bhfuil an víreas ort agus fanacht asat féin ar feadh 14 lá. Beidh ar dhaoine i do theaghlach srian a chur ar a ngluaiseachtaí.

Cuir cóir leighis ar do chomharthaí tinnis sa bhaile. Ól neart uisce chun díhiodráitiúchán a sheachaint - ba chóir dath buí éadrom nó glan a bheith ar do chuid fuail. D’fhéadfadh paraicéiteamól nó iobúpróifein cabhrú le comharthaí cosúil le pian nó fiabhras.

Sraiththástálacha

Déantar sraiththástálacha COVID-19 ar roinnt grúpaí daoine nach bhfuil ionfhabhtú orthu. Déantar na sraiththástálacha ar bhonn dheonach, arís go tréimhsiúil agus go seachtainiúil uaireanta,

Cuirtear an sraiththástáil ar fáil do dhaoine i láthreacha ar leith ina bhféadfadh ionfhabhtú tarlú iontu. mar shampla, láithreacha oibre (monarcha feola) nó ionaid eile ar nós ionad cúraim cónaitheach nó ionad Soláthair Dhírigh).

Má tá sraiththástáil á dhéanamh ort, is féidir leat dul ar scoil nó chuig an obair mar is gnáth muradtagann comharthaí COVID-19 ort nó má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19 . Más amhlaidh an cás, beidh ort féin-aonrú agus beidh ar do ghartheagmhálaithe srian a chur lena ngluaiseachtaí.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 02/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 02/07/2023