Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Conas tástáil a shocrú Tástáil don Choróinvíreas

D’fhéadfadh gur gá tástáil an choróinvíris a dhéanamh ort sna cásanna seo:

1

Má thagann aon cheann de na comharthaí tinnis a leanas ort go tobann gan fáth :

  • fiabhras
  • casacht
  • giorra anála
  • níl tú in ann boladh nó blaiseadh mar a bhíodh

Má thagann comharthaí ort, ba chóir duit féin-aonrú chun stop a chur le scaipeadh an choróinvíris. Glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh agus labhair leis/léi faoi do chomharthaí agus an gá duit an tástáil choróinvíreas a dhéanamh. Más luaithe a faightear amach go bhfuil an víreas ort is ea is túisce a bhfaighe tú cóir leighis agus stopfadh tú á scaipeadh.

2

Más dlúth-theagmhálaí tú le cás deimhnithe den choróinvíreas , cuirfidh an fhoireann rianaithe teagmhála glaoch ort agus socróidh siad coinne tástála duit. Déanfar an tástáil ort fiú mura bhfuil comharthaí ort. Read more about restricted movements close contacts.

Measúnú Dochtúra Teaghlaigh

Ní ghearrfar aon táille ar an tástáil ná ar mheasúnú an dochtúra teaghlaigh.

Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná téigh chuig clinic dochtúra teaghlaigh, cógaslann, ná ospidéal. Déanfaidh an dochtúir teaghlaigh measúnú ort ar an bhfón.

Is féidir le haon dochtúir teaghlaigh an tástáil a shocrú duit.

Féadfaidh do dhochtúir teaghlaigh tú a atreorú chuig [mol measúnaithe don choróinvíreas] coronavirus community assessment hub.

Ní féidir le HSELive tástálacha a ordú don Chóróinvíreas. Is líne eolais amháin é seo.

Find contact details for your GP Sonraí teagmhála do dhochtúir teaghlaigh

Má shocraíonn do dhochtúir teaghlaigh nach gá tástáil a dhéanamh ort

Má shocraionn do dhochtúir teaghlaigh nach gá tástáil a dhéanamh ort, iarrfar ort fanacht sa bhaile ag féin-aonrú ar feadh coicíse. Beidh ar na daoine i do theaghlach srian a chur ar a gcuid gluaiseachtaí.

Tuilleadh eolais maidir le gluaiseachtaí srianta agus féin-aonrú

Má shocraíonn do dhochtúir teaghlaigh gur gá tástáil a dhéanamh ort

Má chinneann do dhochtúir teaghlaigh gur gá tástáil a dhéanamh ort, socróidh siad coinne tástála duit. Beidh ort féin-aonrú a dhéanamh agus tú ag fanacht le do thástáil. Beidh ar na daoine i do theaghlach srian a chur ar a ngluaiseachtaí.

Déan cinnte go bhfuil d’uimhir fón póca i gceart ar chód do dhochtúir teaghlaigh. Seolfar do chuid sonraí tástála chugat trí theachtaireacht téacs.

Ba chóir duit an tástáil a dhéanamh má chinneann do dhochtúir go bhfuil ceann ag teastáil. Beidh a fhios agat an bhfuil an víreas ort nó nach bhfuil.

Cabhróidh sé linn fáil amach cé chomh fairsing agus atá an víreas ag scaipeadh agus socruithe a dhéanamh chun dul i ngleic leis an mbrú breise sa gcóras sláinte.

Deimhniú téacs

Gheobhaidh tú teachtaireacht téacs le sonraí ama agus an ionad tástála. Beidh d’uimhir thagartha sa téacs. Beidh ort é seo a thabhairt leat ag do choinne.

Níl fáil ag do dhochtúir teaghlaigh ná ag HSELive ar d’uimhir thagartha.

Má éiríonn do chomharthaí tinnis nios measa

Má éiríonn tú níos measa agus tú ag fanacht le do thástáil, glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh.

Má bhionn deacrachtaí análaithe agat nó mura n-airíonn tú go maith cuir glaoch ar 112 nó 999 agus inis dóibh faoi na comharthaí atá ort.

Coinne tástála a chur ar ceal

Is féidir leat do choinne tástála a chur ar ceal trí fhreagra a chur ar an teachtaireacht téacs a fuair tú.

Conas do choinne tástála a chur ar ceal

  1. Oscail an teachtaireacht téacs.
  2. Brúigh an nasc 'for more information...'
  3. Tabharfar chuig leathanach gréasáin tú ar a mbeidh sonraí do choinne.
  4. Brúigh ar an nasc 'Cancel Appointment'.

Cá mbeidh do thástáil agat

Beidh do thástáil agat

  • ag ionad tástála pobail – is ionaid thástála carrsheirbhíse cuid acu.
  • i do theach

Cinnteofar do choinne tástála le teachtaireacht téacs. Beidh sonraí sa téacs faoin áit ar cheart duit dul agus cén uair.

Is trí choinne amháin a dhéantar tástáil. Ná téigh chuig ionad tástála gan coinne - ní dhéanfar tástáil ort.

Read more about what happens during a test.

Tá teorainn leis an méid is féidir leis an tástáil don choróinvíreas a dhéanamh

Níl aon tástáil iomlán cruinn. Tá teorainn leis an méid is féidir le haon tástáil a dhéanamh,an tástáil don choróinvíreas ina measc. .

Aimseoidh an tástáil an víreas i bhformhór na ndaoine a bhfuil comharthaí tinnis orthu

Ach i gcásanna áirithe ní aimseoidh an tástáil an víreas. Ní aimsítear gach cás den choróinvíreas.

D’fhéadfadh cuid de na samplaí dul amú nó nach bhféadaí an t-othar a aithint. Is féidir leis seo tarlú de bharr earráid dhaonna. Déantar gach rud chun a chinntiú nach dtarlóidh seo agus déantar gach iarracht na samplaí a cheangal leis an othar ceart.

Sula ndéanfar an tástáil ort

An fhad is atá tú ag fanacht le do choinne tástála, ba chóir duit tú féin a iompar ar nós go bhfuil an víreas ort agus fanacht asat féin ar feadh 14 lá. Beidh ar dhaoine i do theaghlach srian a chur ar a ngluaiseachtaí.

Cuir cóir leighis ar do chomharthaí tinnis sa bhaile. Ól neart uisce chun díhiodráitiúchán a sheachaint - ba chóir dath buí éadrom nó glan a bheith ar do chuid fuail. D’fhéadfadh paraicéiteamól nó iobúpróifein cabhrú le comharthaí cosúil le pian nó fiabhras.

Sula nglacfaidh tú aon chógas, léigh an bhileog eolais atá i bpaicéad do chógas. Ba chóir aon chomhairle ó ghairmí cúraim shláinte a leanacht freisin.

Má éiríonn do chomharthaí tinnis níos measa nó má bhíonn siad dian, cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh.

Tabhair leat d’fhón

Tabhair leat d’ fhón chuig an ionad tástála nó ionad carrsheirbhíse..

Má stopann Garda tú ar do bhealach chuig ionad tástála, taispeáin an teachtaireacht téacs maidir le do choinne. Ná hoscail fuinneog do chairr. Coinnigh d’fhón le hais na fuinneoige chun sonraí do choinne a thaispeáint don Gharda.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 02/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 02/07/2023