Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Comharthaí an Choróinvíris

Uasdátaithe: 24 Lúnasa 2020 ag 5.20rn

Má bhíonn aon chomhartha den Choróinvíris(COVID-19) ort ba chóir duit fanacht asat féin agus glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh chun tástáil a shocrú get a coronavirus test.

Is iad na comharthaí is coitianta den Coróinvíreas ná:

  • Fiabhras (Teocht Ard 38 céim Celsius nó níos mó)
  • Casacht - Aon saghas casacht, ní gá go mbeadh sé tirim
  • Giorra Anála nó deacrachtaí anála
  • Níl an blas nó an boladh céanna ar rudaí–ciallaíonn sé seo gur thug tú faoi deara nach bhfuil tú ag fáil boladh nó blas ar aon rud, nó nach bhfaigheann tú gnáthbholadh nó blas

D’fhéadfadh sé nach mbeadh aon chomhartha ort go ceann14 lá. Tá na comharthaí an- chosúil le comharthaí slaghdáin nó fliú.

Má aimsíonn do dhochtúir teaghlaigh an víreas in am beidh sibh in ann céimeanna a thógáil le srian a chur le scaipeadh an víris.

Tá srianta leibhéal 3 i bhfeidhm i ngach contae sa stát. Tá tuilleadh eolais ar gov.ie maidir leis na leibhéil srianta ar fud an Stáit.

Déan comparáid idir comharthaí coróinvíris, fliú agus slaghdán

Comharthaí

Coróinvíreas

Comharthaí a théann ó bheith lag go tromchúiseach

Fliú

Comharthaí a thagann gan choinne

Slaghdán

Comharthaí a thagann go réidh

Fiabhras/ Fuacht

Coitianta

Coitianta

Annamh

Casacht

Coitianta (de gnáth tirim)

Coitianta (de gnáth tirim)

Éadrom

Giorra anála

Coitianta

Ní bhíonn

Ní bhíonn

Tuirse

Coitianta

Coitianta

Uaireanta

Pianta

Coitianta

Coitianta

Coitianta

Scornach thinn

Uaireanta

Uaireanta

Coitianta

Tinneas cinn

Uaireanta

Coitianta

Annamh

Srón smaoiseach nó dúnta

Uaireanta

Uaireanta

Coitianta

Ag mothú tinn / urlacan

Annamh

Uaireanta

Ní bhíonn

Buinneach

Annamh

Uaireanta i bpaistí

Ní bhíonn

Sraothartach

Ní bhíonn

Ní bhíonn

Coitianta

Tá comharthaí an fhiabhrais léana cosúil le comharthaí an choróinvíris. Ach ní bhíonn teocht ard i gceist leis an bhfiabhras léana.

Bíonn an fiabhras léana níos measa tar éis teagmháil le hábhair éagsúla, ar nós, pailin, fiailí nó féir. Ní bheidh teocht ard agat má bhíonn fiabhras léana ort agus ní aireoidh formhór na ndaoine a bhfuil an fiabhras léana orthu, tinn. Read more about hay fever.

Labhair le do dhochtúir teaghlaigh má bhíonn tú buartha faoi aon chomhartah atá ort. Pléifidh sé/sí na comharthaí leat agus molfaidh sé/sí duit cad ba chóir duit a dhéanamh.

Fiabhras agus Comharthaí meiningítis

Is comhartha meiningítis atá sa bhfiabhras.

Déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh láithreach má thugann tú faoi deara na comharthaí seo a leanas chomh maith le fiabhras:

  • Tinneas cinn an-ghéar
  • Righneas sa Mhuineál
  • Solasmhothálach

Ábhair ghaolmhara

Conas a scaiptear coróinvíreas

Cosain tú féin agus daoine eile ón gcoróinavíreas

Conas do lámha a ghlanadh

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/05/2023