Skip to main content

Comharthaí an Choróinvíris

Uasdátú is déanaí: 10 Bealtaine 2021

Tá srianta fós i bhfeidhm chun muid a chosaint ar COVID-19.
Léigh faoi shrianta reatha an rialtais ar
gov.ie

Má bhíonn aon chomhartha COVID-19 (coróinvíreas) ort ba chóir duit fanacht asat féin agus glaoch a chur ar do dhochtúir teaghlaigh láithreach. Déarfaidh do dhochtúir leat an bhfuil gá tástáil COVID -19 a shocrú.

Léigh faoi chonas tástáil a shocrú.

Beidh ar na daoine eile sa teach srian a chur lena ngluaiseachtaí (fanacht sa bhaile).

Gnáthchomharthaí

Is iad na comharthaí is coitianta den Coróinvíreas ná:

  • Fiabhras (Teocht Ard 38 céim Celsius nó níos mó)
  • Casacht - Aon saghas casacht, ní gá go mbeadh sé tirim
  • Giorra Anála nó deacrachtaí anála
  • Níl an blas nó an boladh céanna ar rudaí–ciallaíonn sé seo gur thug tú faoi deara nach bhfuil tú ag fáil boladh nó blas ar aon rud, nó nach bhfaigheann tú gnáthbholadh nó blas

D’fhéadfadh sé nach mbeadh aon chomhartha ort go ceann14 lá. Tá na comharthaí an- chosúil le comharthaí slaghdáin nó fliú.

Má aimsíonn do dhochtúir teaghlaigh an víreas in am beidh sibh in ann céimeanna a thógáil le srian a chur le scaipeadh an víris.

Glaoigh ar na seirbhísí éigeandála ag 112 nó 999 má tá giorra anála ort. Mar shampla, má tá d’anáil chomh dona sin nach féidir leat abairt a chríochnú.

Ag tabhairt aire dhuit fhéin sa bhaile nuair atá comharthaí COVID-19 ort

Déan comparáid idir comharthaí coróinvíris, fliú agus slaghdán

Comharthaí

Coróinvíreas

Comharthaí a théann ó bheith lag go tromchúiseach

Fliú

Comharthaí a thagann gan choinne

Slaghdán

Comharthaí a thagann go réidh

Fiabhras/ Fuacht

Coitianta

Coitianta

Annamh

Casacht

Coitianta (de gnáth tirim)

Coitianta (de gnáth tirim)

Éadrom

Giorra anála

Coitianta

Ní bhíonn

Ní bhíonn

Blas caillte

Coitianta

Annamh

Annamh

Tuirse

Coitianta

Coitianta

Uaireanta

Pianta

Coitianta

Coitianta

Coitianta

Scornach thinn

Uaireanta

Uaireanta

Coitianta

Tinneas cinn

Uaireanta

Coitianta

Annamh

Srón smaoiseach nó dúnta

Uaireanta

Uaireanta

Coitianta

Ag mothú tinn / urlacan

Annamh

Uaireanta

Ní bhíonn

Buinneach

Annamh

Uaireanta i bpaistí

Ní bhíonn

Sraothartach

Ní bhíonn

Ní bhíonn

Coitianta

Labhair le do dhochtúir teaghlaigh má bhíonn tú buartha faoi aon chomhartah atá ort. Pléifidh sé/sí na comharthaí leat agus molfaidh sé/sí duit cad ba chóir duit a dhéanamh.

Fiabhras agus Comharthaí meiningítis

Tagann fiabhras lag ar roinnt daoine lá nó dhó tar éis dóibh vacsaín an fhliú a fháil. Is gnáth rud é seo.

Is comhartha meiningítis atá sa bhfiabhras.

Déan teagmháil le do dhochtúir teaghlaigh láithreach má thugann tú faoi deara na comharthaí seo a leanas chomh maith le fiabhras:

  • Tinneas cinn an-ghéar
  • Righneas sa Mhuineál
  • Solasmhothálach

Ábhair ghaolmhara

Ag tabhairt aire do mheabhairshlainte le linn ráig COVID-19

Conas a scaiptear COVID-19

Cosain tú fhéin agus daoine eile ó COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/05/2023