Skip to main content

Comhairle maidir le hólachán le linn ráig an choróinvíris

Foilsithe: 9 Aibreán 2020

Tá gach duine faoi bhrú faoi láthair agus níl sé éasca é seo a láimhseáil mar go n-airíonn muid gan cumhacht, uaigneach, faoi bhrú agus bréan de rudaí.

D’fhéadfadh ár mothúcháin a bheith thuas seal, thíos seal.

Tá go leor againn ag ól níos mó ná mar a bhíodh chun déileáil leis an mbrú seo.

Seo roinnt fáthanna gur cheart duit gearradh siar ar an méid alcóil atá tú ag ól anois:

 • B’fhéidir go n-ólann muid alcól nuair a bhíonn muid faoi bhrú nó buartha, ach bíonn tionchar diúltach ag alcól ar mheabhairshláinte agus d’fhéadfadh sé go n-eireodh an strus a bhíonn orainn níos measa dá bharr.
 • Nuair a ólann muid an iomarca, d’fhéadfadh muid éirí míchúramach maidir leis an gcomhairle agus na treoirlínte um scaradh sóisialta agus sláinteachas a thugann cosaint dúinn ón choróinvíreas.
 • Bíonn tionchar diúltach ag alcól ar ár gcodladh, agus dá bharr seo, ní bhíonn muid nach mbeidh muid in ann déileáil chomh maith céanna le strus.
 • Is féidir le halcól cur isteach ar ár gcóras imdhíonachta agus cur isteach air nuair a bhíonn sé ag dul i ngleic le víris .
 • Tá go leor buntáistí sláinte ag baint le stopadh nó gearradh siar ar an alcól
 • Is féidir le fadhbanna ólacháin cur isteach ar mheabhairshláinte , agus a bheith ina gcúis le himní, dúlagar, ár n-intinn a chur ar strae, agus athruithe a chur ar ár bpearsantacht agus tionchar diúltach a bheith acu ar na daoine atá ina gcónaí linn.

Socraigh go n-ólfaidh tú níos lú inniu. Seo comhairle chun cabhrú leat:

 1. Ná bí ag stoc-charnadh. Baineann an chomhairle seo le halcól chomh maith le bia. Is mó an seans go n-ólfaidh muid deoch níos minice má tá sé ar fáil dúinn.
 2. Aimsigh bealaí chun do scíth a ligean agus a bheith go deas leat féin gan alcól , mar shampla léamh, cluichí boird teaghlaigh nó aclaíocht.
 3. Déan na gnáth rudaí ar nós codladh, béilí a ithe agus aclaíocht gach lá
 4. Má ólann tú, cloigh leis na treoirlínte óil seachtainiúla .
 5. Leag síos rialacha maidir le hól chun cabhrú leat, ná hól deoch roimh 10in, ná hól deoch i rith na seachtaine nó ná hól os comhair leanaí.

Má theastaíonn sé uait, tá cúnamh ar fáil

 1. Má cheapann tú nach féidir leat stopadh ag ól, déan teagmháil le Líne Chabhrach FnaSS chun tacaíocht a fháil ar 1800 459 459 ó Luan go hAoine idir 9: 30rn agus 5: 30in nó seol ríomhphost chuig helpline@hse.ie
 2. Má tharlaíonn foréigean i do theach déan teagmháil le Cúnamh na mBan ar 1800 341 900
 3. Léigh tuilleadh faoi aire a thabhairt do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 16/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 16/07/2023