Skip to main content

Cén fáth ar chóir an aip Rianaire COVID a úsáid?

Uasdátú is déanaí: 12 Feabhra 2021

Cén fáth ar chóir an aip Rianaire COVID a úsáid?

 • Cén fáth ar chóir an aip Rianaire COVID a úsáid?
 • Má fhaigheann tú foláireamh maidir le gartheagmháil
 • Ag úsáid an aip Rianaithe COVID má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil
 • Ag rianú do chomharthaí
 • An teicneolaíocht a úsáideann Aip an rianaire COVID
 • Príobháideachas agus conas a bhainimid úsáid as do shonraí

Is feidhmchlár fóín an aip Rianaithe COVID atá saor in aisce agus éasca a úsáid agus:

 • Tugann sé foláireamh duit má bhí tú i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 (coróinvíreas)
 • Coinneoidh sé úsáideoirí na haipe eile sábháilte mar go dtugann sé foláireamh dóibh má fhaigheann tusa toradh dearfach ar thástáil COVID-19
 • Cuirfidh sé comhairle ort faoi cad atá le déanamh má tá comharthaí ort

Cén áit a bhfuil an aip ar fáil

Íoslódáil an aip saor in aisce ó Stóras Aipe Apple( Apple's AppStore) nó GooglePlay store.

Ba chóir go mbeadh tú in ann an aip a úsáid má tá do fón:

 • Faoi bhun 5 bliana d’aois
 • Ag baint úsáide as iOS 13.5 nó níos airde más Apple atá i gceist nó ón Android 6.0 suas i gcás Google

Beidh ort a dhearbhú go bhfuil tú 16 bliain d’aois nó níos sine. Seo an aois thoilithe digiteach.

Ní mór Bluetooth a bheith ar siúl chun an aip a chur ag obair.

Ag tabhairt foláireamh más gartheagmhálaí tú

Tiocfaidh foláireamh ar do fón má bhí tú i ngartheagmháil le húsáideoir eile den aip a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19.

Cuirfear comhairle ort:

 • srian a chur ar do ghluaiseachtaí mura bhfuil comharthaí ort.
 • féin-aonrú má tá comharthaí ort
 • tástáil COVID-19 a fháil.

Léigh faoi fholáireamh gartheagmhála agus cad ba chóir duit a dhéanamh má fhaigheann tú ceann.

Cosain daoine eile má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil

Má fhaigheann tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19, is féidir leat an aip a úsáid chun foláireamh a thabhairt do dhaoine eile a raibh tú i ngartheagmháil leo. Déantar seo go hainaithnid. Ní bheidh a fhios ag aon duine go bhfuair tú toradh dearfach ar do thástáil. Ach beidh do ghartheagmhálacha in ann gníomhú chun cosc a chur ar scaipeadh an víris.

Rianaigh do chuid comharthaí

Is féidir leat seiceáil isteach ar an aip COVID chun do chuid comharthaí a rianú agus chun comhairle a fháil futhu.

Fút féin atá sé más mian leat do chuid comharthaí a rianú. Ní gá duit do chuid comharthaí a rianú chun go n-oibreodh na feidhmeanna eile ar an aip.

Cosnaítear do phríobháideachas

Tá an aip deartha chun do phríobháideachas a chosaint i gcónaí.

Fút féin atá sé

 • An aip a úsáid nó gan é a úsáid
 • Cinneadh a dhéanamh faoin t-eolas atá tú ag iarraidh a roinnt nó gan a roinnt

Ní iarrtar d’ainm ná do sheoladh ariamh. Ní dhéanann an aip rianú ar an áit a bhfuil tú. Beidh tú gan ainm – ní bheidh a fhios ag úsáideoirí eile na haipe cé tú féin.

An nuacht agus an fhaisnéis is déanaí

Is féidir leat an aip a úsáid chun na fíricí agus figiúirí is déanaí faoi COVID-19 in Éireann a fháil. Beidh tú in ann eolas a fháil a chabhróidh leat aire a thabhairt duit féin má tá tú tinn.

Tabhair tús áite do chomhairle sláinte poiblí

Tá an aip rianaithe COVID deartha chun an úsáid is fearr a bhaint as an chomhairle sláinte agus as an teicneolaíocht is fearr atá ar fáil. Ach níl sé foirfe. Níl ann ach ceann de na bealaí atá againn chun moill a chur ar scaipeadh COVID-19 agus níor chóir neamhaird a dhéanamh ar na treoirlínte reatha sláinte poiblí.

Tá sé tábhachtach fós:

 • An chomhairle maidir le scaradh sóisialta a leanacht –coinnigh achar 2 mhéadar (6.5 feet) amach ó dhaoine eile
 • Nigh do lámha i gceart agus go minic
 • Clúdaigh do bhéal le ciarsúr nó le do mhuinchille nuair a dhéanann tú casacht nó sraothartach
 • Caith clúdach aghaidhe
 • Faigh tástáil má bhíonn comharthaí ort nó má bhí tú i ngartheagmháil le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19

Mura bhfuil tú in ann an aip a úsáid

Níl san aip ach gné amháin den oibriúchán rianaithe teagmhálacha atá againn. Tá an ionad rianaithe teagmhálacha oscailte i gcónaí. Áirítear gach duine sa phróiseas sin, is cuma má úsáideann tú an aip nó nach ndéanann.

Tá súil againn go mbeidh rochtain ag níos mó daoine ar na leaganacha uasdátaithe den aip amach anseo. Táimid ag leanúint ar aghaidh ag féachaint ar réitigh chun gach duine os cionn 16 bliana d’aois a chur san áireamh.

Ag úsáid an aip thar lear

Oibríonn an aip i dTuaisceart na hÉireann, sa Ghearmáin, san Iodáil, sa Danmhairg, sa Spáinn, san Ungáir agus i Laitvia.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/02/2024