Skip to main content

Clinicí fíorúla

Uasdátaithe: 3 Iúil 2020 ag 2.30in

Is éard atá i gclinic fhíorúil ná comhairliúchán ar an bhfón nó ar fhís in áit an t-othar castáil le dochtúir.

Le linn clinic fíorúil, labhróidh tú leis an ngairmí cúraim sláinte atá i gceannas ar do chúram.

Labhróidh tú le :

 • dochtúir
 • altra
 • cógaiseoir
 • gairmí sláinte nó cúraim shóisialta eile

Fiafróidh d’fhoireann cúraim shláinte díot ar mhaith leat comhairliúchán mar seo a bheith agat . B’fhéidir nach bhfeilfeadh clinic fíorúil gach duine. Ní gá duit clinic fíorúil a bheith agat mura dteastaíonn sé uait.

Buntáistí a bhaineann le clinic fíorúil

Clinicí fíorúla:

 • ní bheidh ort dul go dtí an t-ospidéal nó ionad sláinte an oiread.
 • sábháilfidh sé am, strus agus costas taistil ort
 • cabhróidh sé leat scaradh sóisialta a dhéanamh
 • ní bheidh an baol ionfhabhtaithe chomh mór

B’fhéidir go mbeadh ort fós dul chuig ionad sláinte nó do dhochtúir teaghlaigh le haghaidh tástálacha, mar shampla tástálacha fola. Déantar iad seo roimh do choinne ionas go mbeidh na torthaí ar ais in am do do chlinic fíorúil.

Coinne i gclinic fíorúil

Déanfaidh do ghairmí cúraim shláinte teagmháil leat le litir, ar an bhfón nó téacs.

Míneoidh siad:

 • conas a gheobhaidh tú eolas faoi do choinne
 • dáta agus am do choinne, fad ama do choinne agus an féidir an coinne a athrú
 • cé leis a mbeidh tú ag caint ag an gclinic
 • aon trealamh a theastóidh uait
 • aon ábhair maidir le cosaint sonraí mar shampla taifeadadh le linn an clinic

Conas ullmhú le haghaidh clinic fíorúil

Tabharfaidh d’fhoireann cúraim shláinte eolas duit roimh an chlinic chun cabhrú leat ullmhú.

D’fhéadfadh siad ceann acu seo a mholadh duit:

 • an trealamh a bheidh ag teastáil uait ar nós fón cliste nó ríomhaire glúine
 • áit phríobháideach don tseisiún chun nach gcuirfear isteach ort
 • cad atá le déanamh má bhíonn tú ag iarraidh go mbeadh duine eile in éineacht leat

Má tá ateangaire ag teastáil uait

B’fhéidir go mbeadh ateangaire ag teastáil uait chun aistriúchán a dhéanamh duit. Má bhíonn, cuir é seo in iúl don fhoireann cúraim shláinte nuair a dhéanann siad teagmháil leat faoi chlinic fíorúil.

Cad a tharlaíonn le linn clinic fíorúil

Cuirfidh an gairmí cúraim sláinte í/é féin in aithne duit mura bhfuil aithne agat air/uirthi cheana féin. Labhróidh siad leat faoi do thinneas agus tabharfaidh siad cóireáil nó comhairle duit. Cuimsíonn sé seo aon chéim eile is gá duit ar nós tú a atreorú chuig seirbhísí eile.

Beidh tú in ann aiseolas a thabhairt ar do thaithí más mian leat.

Cosaint sonraí

Coinneofar d’eolas in áit shábháilte, ina measc aon taifeadtaí ón gclinic fhíorúil.

Déanfaidh an t-ospidéal a chaithfidh cloí leis na dlíthe agus rialacháin um chosaint sonraí, bainistiú air

Déantar é seo chun do phríobháideacht a chosaint.

Cuimsíonn na dlíthe agus na rialacháin:

 • Rialachán Ginearálta an AE um Chosaint Sonraí
 • Na hAchtanna um Chosaint Sonraí in Éirinn

Ábhair Ghaolmhara

Get urgent medical help for non-coronavirus symptoms

Hospital services and visiting restrictions

Resuming hospital services (COVID-19)

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/07/2023