Skip to main content

Ceadúnú na vacsaíní COVID-19

Déantar tástálacha sábháilteachta agus éifeachtúlachta ar vacsaíní sula n-úsáidtear iad.

Ní bhaineann FnaSS úsáid as vacsaín ach amháin má shásaíonn siad na caighdeáin sábháilteachta agus éifeachtúlachta cuí.

Tabharfar an vacsaín do na daoine is mó atá i mbaol i dtosach. Táirgfear an vacsaín do dhaoine eile de réir na ngrúpaí tosaíochta de réir mar a cheadaítear iad sa phróiseas ceadúnaithe sula gcuirfear ar fáil iad don phobal uilig.

Léigh níos mó faoi dháileadh an vacsaín in Éirinn.

Vacsaíní atá ceadaithe

Tá 3 vacsaín COVID-19 ceadaithe sa stát.

  • vacsaín Pfizer/BioNTech (glaoitear "Comirnaty"air freisin)
  • vacsaín Moderna
  • vacsaín AstraZeneca

Tá na céimeanna ceadúnaithe agus ceadaithe deiridh bainte amach ag roinnt vacsaíní COVID-19..

Cad a tharlaíonn tar éis an vacsaín COVID-19 a bheith ceadúnaithe

Ní mór roinnt céimeanna eile a thógáil tar éis an vacsaín a cheadúnú sular féidir í a thabhairt don phobal

Ina measc:

  • Caithfidh An Coiste Comhairleach Náisiúnta Imdhíonta a chomhairle maidir le húsáid vacsaíní COVID-19 sa stát a a chur i gcrích agus a fhoilsiú
  • Réitíonn Oifig Náisiunta Imdhíonta FnaSS ábhair oiliúna agus oideachais do vacsaíneoirí
  • Ullmhaítear eolas don phobal atá le vacsaíniú
  • Ullmhaítear plean dáiliúcháin
  • Cuirfear sceideal le chéile do chuairteanna na bhfoirne vacsaínithe agus do sheachadadh na vacsaíní chuig láithreacha éagsúla.

An taithí atá ag FnaSS maidir le cláir vaicsaínithe a reáchtáil

Tá dea-theist ar FnaSS maidir le dáileadh vacsaíní mar shampla an vacsaín rótaivíreas agus an vacsaín HPV atá mar chuid de chláir vacsaínithe Oifig Náisiúnta Imdhíonta FnaSS.

Tosaíodh ag tabhairt vacsaín an rótavíris do leanaí 2 agus 4 mhí d’aois in 2016.Is ionfhabhtú ón rótavíreas an chúis is mó a mbíonn gaistreintríteas ar leanaí faoi bhun 5 bliana d’aois in Éirinn.Sular tugadh an vacsaín isteach bhíodh ar bheagnach 1,000 leanbh faoi bhun 5 bliana d’aois tréimhse a chaitheamh in ospidéal de bharr ionfhabhtú ón rótavíreas gach bliain.Ba thréimhse 5 lá ar an meán a chaith siad san ospidéal.Ó tugadh an vacsaín isteach, tá laghdú 91% ar an ionfhabhtú i leanaí níos oíge ná 12 mhí d’aois.

Bhí ráta vacsaínithe na céad dáileoige HPV os cionn 80% sa bhliain acadúil 2019 go 2020. D’fhéadfadh raon loit réamhailseacha a bheith ar fhir agus mhná de bharr an víris HPV. Más mó daoine óga a fhaigheann an vacsaín is ea is fearr a chuirfear srian le scaipeadh ionfhabhtaithe HPV.

An Oifig Náisiúnta Imdhíonta

Bunaíodh an Oifig Náisiúnta Imdhíonta (NIO) i 2005. Déanann an Oifig seo comhordú ar dháiliúchán cláir imdhíonta FnaSS de réir beartais imdhíonta na Roinne Sláinte.

Bhunaigh an NIO an tSeirbhís Náisiúnta Seachadta an tSlabhra Fuar. Cuireann an tseirbhís seo na milliúin dáileog de vacsaíní go dtí soláthróirí ar fud an stáit go sábháilte gach bliain. Cuireann siad oideachas agus ábhair eolais ar fáil chun tacú le dáiliúchán na gclár imdhíonta.

Tá an t-ábhar a chuireann saineolaithe vacsaíní NIO creidiúnaithe ag Líonra Sábháilteachta Vacsaín an ESD. Is foinse eolais iontaofa vacsaíne é seo.

Abhar Ghaolmhar

Dáileadh na vacsaíní in Éirinn

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Imdhíonadh tar éis na vacsaíne

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/02/2024