Skip to main content

Cathain a fhéadfaidh tú stopadh ag Féin-Aonrú

Uasdátú Deireanach: 25 Samhain 2020

Is féidir stopadh den fhéin-aonrú sa dá chás a leanas:

  • mura raibh aon fhiabhras ort le 5 lá
  • má tá sé 14 lá ó tháinig comharthaí tinnis ort ar dtús

Más gartheagmhálaí tú agus má bhí toradh dearfach ar do thástáil, d’fhéadfadh sé nach mbeadh comharthaí tinnis ort. Sa chás seo is féidir leat stopadh den fhéin-aonrú 10 lá ó dháta do thástála.

Ní gá tástáil a dhéanamh arís ach amháin má thagann comharthaí ort sa todhchaí nó má bhíonn tú i do ghartheagmhálaí.

Má tá tá ag tabhairt aire do dhuine a bhfuil COVID 19 air/uirthi, ní mór duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 17 lá.

Toradh diúltach ar thástáil

B’fhéidir go ndearnadh tástáil ort de bharr go raibh comharthaí COVID-19 ort agus go raibh toradh diúltach(níor aimsíodh an víreas) ar do thástáil. Sa chás seo ní mór duit féin-aonrú go dtí nach mbíonn aon chomhartha tinnis ort ar feadh 48 uair an chloig.

Má rinneadh tástáil ort de bhrí gur gartheagmhálaí tú, ní mór duit an chomhairle do ghartheagmhálaithe a leanacht. Ba chóir duit srian a chur le do ghluaiseachtaí ar feadh 14 lá fiú má bhíonn toradh diúltach ar do thástáil.

Má tá tú in ionad cónaitheach fadtéarmach nó má bhí cóir leighis á fháil agat san ospidéal le haghaidh COVID -19

Ní mór duit féin-aonrú ar feadh tréimhse níos faide má:

  • tá cónaí ort in ionad cúraim cónaitheach fadtéarmach
  • scaoileadh abhaile ón ospidéal tú tar éis cóir leighis a fháil le haghaidh COVID-19 le déanaí

Moltar duit féin-aonrú go dtí go gcomhlíontar an dá choinníoll seo:

  • gan aon fhiabhras ort le 5 lá
  • go mbeidh 14 lá caite ó tháinig na comharthaí ort

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 01/12/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 01/12/2023