Skip to main content

Cathain a bhfuil sé ceart go leor ligean dod’ pháiste freastal ar scoil nó cúram leanaí

Uasdátaithe: 29 Márta 2021

Is do naíonáin agus páistí in aois bunscoile agus meánscoile - 18 bliain d’aois de ghnáth, an chomhairle seo.

Má bhíonn comharthaí COVID-19 (coróinvíreas) ar do pháiste nó má bhí gartheagmháil ag do pháiste le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi, ná lig dó/di dul ar scoil ná freastal ar chúram leanaí. D’fhéadfaí go mbeidh gá le tástáil COVID-19

Léigh níos mó faoi cathain ar chóir do pháiste a choinneáil sa mbaile ón scoil.

Cathain a bhfuil sé ceart go leor ligean dod’ pháiste freastal ar scoil nó cúram leanaí

Murar gartheagmhálaí é/í, bíonn sé ceart go leor páiste a ligean ar scoil de ghnáth:

  • Mura bhfuil acu ach comharthaí sróine amháin, mar shampla srón ag sileadh nó sraothartach
  • Mura bhfuil teocht ard orthu, chomh fada agus nár íslíodh a dteocht trí aon chineál paraicéiteamól nó iobúproiféin a ghlacadh– is féidir leis seo teocht ard a cheilt
  • Mura bhfuil casacht nua orthu
  • Mura bhfuil cónaí orthu le duine ar bith atá tinn agus a bhféadfadh go bhfuil COVID-19 orthu
  • Má dúirt Dochtúir Teaghlaigh gur rud éigin eile is cúis lena dtinneas, nach COVID-19 atá i gceist. Inseoidh do Dhochtúir Teaghlaigh cathain is féidir leo filleadh ar scoil nó freastal ar chúram leanaí tar éis tinnis.
  • Go bhfuair an páiste toradh diúltach ar thástáil COVID-19 agus nach raibh comharthaí tinnis ar an bpáiste ar feadh 48 uair a’chloig
  • Mura raibh buinneach ar an bpáiste le 48 uair a’chloig
  • Má tá tástáil á dhéanamh orthu mar chuid de chlár sraiththástála agus nach bhfuil comharthaí tinnis orthu agus nach gartheagmhálaí é/í. Mar shampla, roinnt páistí a bhfuil cónaí orthu in ionaid soláthair dhírigh
  • Má dhéantar tástáil rialta ar an bpáiste mar gur ball de ghrúpa leochailleach é/í.

Ní theastaíonn teastas Dochtúra Teaghlaigh

Ní theastaíonn teastas Dochtúra Teaghlaigh nó nóta ó Dhochtúir Teaghlaigh chun filleadh ar scoil.

Féadfaidh an scoil iarraidh ort foirm a shíniú le dearbhú go bhfuil do leanbh sách sláintiúil le freastal air. Tugtar Foirm um Dhearbhú Tuismitheora maidir le Filleadh ar Shaoráid Oideachais (PDF, 1 page, 95KB).

Srón smaoiseach nó sraothartach

Tá sé ceart go leor do pháiste a chur ar scoil nó chuig cúram leanaí más srón smaoiseach nó sraothartach amháin na comharthaí atá orthu. Is dóichí go mbeidh srón smaoiseach nó sraothartach leo féin ina comharthaí d’ionfhabhtú slaghdáin nó ionfhabhtú víreasach eile.

Ach má bhíonn teocht ard orthu (38 céim Celsius nó níos airde); boladh nó blas caillte; casacht; nó giorra anála:

An chuid is mó den am, ní gá duit glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh más é srón smaoiseach nó sraothartach na comharthaí atá ag do páiste. Is fearr duit labhairt le do chógaiseoir.

Múin don pháiste a bheith ag sraothartach agus ag casacht ina lámh nó ina uillinn. Abair leo ciarsúr páipéar a úsáid freisin agus an srón á ghlanadh acu agus caith sa bhosca bruscair í tar éis í a úsáid.

Má dhéanann do dhochtúir ginearálta diagnóis ar do pháiste le rud éigin eile

Féadfaidh do pháiste filleadh ar ghnáthghníomhaíochtaí má dhéantar diagnóisiú air/uirthi le rud eile seachas COVID-19.

Ní bheidh tástáil COVID-19 de dhíth orthu má thugtar diagnóis dhifriúil dóibh.

Ní bheidh ortsa ná ar aon duine eile atá ina chónaí le do pháiste srian a chur ar ghluaiseachtaí níos mó.

Ábhar ghaolmhar

Ag cosaint do pháiste ó COVID-19

Ag míniú COVID-19 dod’ pháiste

Cad ba chóir a dhéanamh má tá cónaí ort le duine a bhfuil COVID-19 air/uirthi

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/02/2024