Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Cad a tharlaíonn le linn tástáil don choróinvíreas

Tá 46 ionad tástála ar fud na tíre. Tá formhór na n-ionad i bhfoirgneamh nó i gclinic. Tá seirbhís tiomáin-isteach ar fáil i gcuid acu.Tógann an tástáil thart ar 15 nóiméad.

Ionad tástála

Ná téigh chuig ionad tástála mura bhfuil coinne agat - ní dhéanfar tástáil ort.

 1. Páirceáil agus fan i do charr.
 2. Tiocfaidh oibrí cúram sláinte chugat.
 3. Tabharfar masc duit le cur ort, míneoidh siad duit céard a tharlóidh, cuirfidh siad roinnt ceisteanna ort agus tabharfar isteach san ionad tástála tú.
 4. Iarrfar ort do chuid lámha a níochán i gceart.
 5. Tógfaidh baill foirne Cúram Sláinte roinnt sonraí pearsanta uait, d’uimhir fón san áireamh. Déanfar é seo chun dul i dteagmháil leat le do chuid torthaí.
 6. Iarrfar ort do shrón a shéideadh isteach i gciarsúr páipéir agus an ciarsúr a chur i mbosca bruscair ansin.
 7. Tógfaidh oibrí cúram sláinte sampla taobh istigh de do bhéal agus ó do shrón le maipín. Seolfar é seo chuig saotharlann lena thástáil.
 8. Beidh ort tiomáint abhaile ansin agus fanacht i d'aonar.

Ionad tástála Carrsheirbhíse

Tá seirbhís tiomáin-isteach ar fáil i gcuid acu.

Is féidir leat féin tiomáint má airíonn tú sách maith. Mura n-airíonn, is féidir le duine eile tú a thiomáint, b’fhéidir duine i do theaghlach. Má tá leanbh agat a bhfuil coinne tástála aige/aici, is féidir leat iad a thiomáint chuig an Ionad Tástála.Ná téigh chuig ionad tástála carrsheirbhíse mura bhfuil tú i gcarr agus coinne agat - ní dhéanfar tástáil ort gan coinne.

Tiomáin go dtí an t-ionad.

 1. Fan i do charr i rith an ama.
 2. Lean comharthaí agus treoracha na foirne.
 3. Iarrfaidh oibrí cúram sláinte ort d’fhuinneog a oscailt.
 4. Tabharfar masc duit le cur ar d’aghaidh - ag clúdú do shrón agus do bhéal.
 5. Treoróidh siad chuig bá tástála thú chun do shampla tástála a thógáil – fan i do charr.
 6. Tógfaidh oibrí cúram sláinte amháin do chuid sonraí pearsanta – beidh siad seo ag teastáil le go féidir linn do chuid thorthaí a sheoladh chugat.
 7. Tógfaidh duine eile dhá mhaipín taobh istigh de do bhéal agus de do shrón.
 8. Ansin beidh ort tiomáint abhaile agus fanacht i d'aonar.

Tástáil sa bhaile

Mura féidir leat freastal ar ionad tástála, is féidir tástáil a dhéanamh ort sa bhaile.

 1. Tiocfaidh oibrí cúram sláinte chuig do theach le trealamh tástála.
 2. Úsáidfidh siad maipín chun sampla a thógáil taobh istigh de do bhéal agus do shrón.
 3. Iarrfar ort roinnt sonraí pearsanta a thabhairt dóibh - beidh siad seo ag teastáil le go féidir linn do chuid torthaí a sheoladh chugat.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/06/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/06/2023