Skip to main content

An teicneolaíocht a úsáideann Aip an rianaire COVID

Uasdátaithe: 3 Nollaig 2020

Aip an rianaire COVID

  • Cén fáth ar chóir an aip Rianaire COVID a úsáid?
  • Má fhaigheann tú foláireamh maidir le gartheagmháil
  • Ag úsáid an aip Rianaithe COVID má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil
  • Ag rianú do chomharthaí
  • An teicneolaíocht a úsáideann Aip an rianaire COVID
  • Príobháideachas agus conas a bhainimid úsáid as do shonraí

Is cuid dar bhfeachtas rianaithe teagmhála atá in Aip an Rianaire COVID.

Tá teicneolaíocht a d’fhorbair Apple agus Google ar a dtugtar Córas um fhógartha Nochtuithe (ENS) in úsáid ann. Tá ENS saor in aisce agus tá sé ar beagnach gach fón póca atá faoi 5 bliana d’aois. Ní mór duit córas oibriúcháin d’fhón a uasdátú le bheith cinnte go bhfuil ENS air.

Úsáideann ENS Bluetooth agus Aitheantais a chruthaítear go randamach chun logáil anaithnid a dhéanamh ar:

  • Aon fhón póca a bhfuil gartheagmháil agat leis agus a bhfuil an aip air.
  • An t-achar atá idir d’fhón póca agus fón póca úsáideora eile aipe
  • An tréimhse ama a bhíonn d’fhón póca in aice le fón póca úsáideora eile aipe

Ní rianaíonn sé an áit ina bhfuil tú ná ní úsáideann sé an t-eolas sin. Ní bheidh a fhios ag an aip cá raibh tú ná cé a bhí in éineacht leat.

Oibríonn an aip le haipeanna eile atá cosúil leis agus atá á úsáid ag seirbhísí sláinte eile ar nós i dTuaisceart na hÉireann, An Ghearmáin, An Iodáil, An Danmhairg, An Spáinn, An Ungáir agus an Laitvia.

Conas a oibríonn an aip

Íoslódálann an aip liosta d’Aitheantais randamacha gach 2 uair an chloig . Roinntear na hAitheantais seo go hanaithnid le húsáideoirí aipe a fuair toradh dearfach ar thástáil COVID-19 (coróinvíreas).

Má bhí tú i bhfoisceacht 2 mhéadar d’aon duine ar feadh tréimhse níos faide ná 15 nóiméad, gheobhaidh tú foláireamh gur gartheagmhálaí tú.

Déanann an aip an obair seo sa chúlra. Ciallaíonn seo gur féidir leat d’fhón póca a úsáid mar is gnách.

Bluetooth

Ní mór an Bluetooth ar d’fhón póca a bheith ar siúl ionas gur féidir leis an gcóras rianaithe teagmhála feidhmiú. Iarrfar ort do chead a thabhairt don aip an ENS a úsáid nuair a thosaíonn tú ag úsáid na haipe. Casfaidh sé seo ar an Bluetooth freisin.

Úsáideann an aip fuinneamh íseal Bluetooth (LE) chun an t-achar agus an t-am a mheas idir úsáideoirí na haipe. Beidh sé in ann insint duit go beacht má chaith tú 15 nóiméad nó níos faide in aice le duine a fuair toradh dearfach ar thástáil don víreas.

Beidh sé in ann a rá go cruinn cén fhad a bhí tú ón úsáideoir aipe eile an chuid is mó den am . Ach níl sé seo ná aon mhodh rianaithe eile cruinn go hiomlán.

Sin an fáth go mbaineann muid úsáid as 2 mhodh rianaithe teagmhála – an fhoireann rianaithe teagmhála agus Aip an Rianaire COVID.

Aitheantais randamacha

Cuireann ENS ar chumas na bhfón póca Aitheantais randamacha a roinnt trí Bluetooth a úsáid.

Tá eolas sna hAitheantais seo maidir le cén fhad a bhí tú ó úsáideoir eile aipe agus cé mhéad ama a chaith tú in aice leis. Is litreacha agus uimhreacha atá sna cóid seo. Ní fheiceann tú iad riamh. Ní féidir iad a úsáid chun úsáideoirí nó a gcuid fón póca a aithint.

Trí Aitheantais randamacha a úsáid bailítear gach eolas go hanaithnid. Ní bheidh do shonraí pearsanta ar eolas ag aon duine fiú amháin FSS, ach amháin má roghnaíonn tusa iad a roinnt.

Úsáid sonraí móibíleacha

Úsáideann an aip timpeall 1MB sonraí in aghaidh an lae. Seo an méid céanna sonraí a d’úsáidfeá dá mbeifeá ag brabhsáil ar feadh 6 nóiméad ar an idirlíon.

Saol cadhnra

Níor chóir go ndéanfadh úsáid an aip aon difríocht do shaolré cadhnra d’fhón póca. Úsáideann an aip fuinneamh íseal Bluetooth. Seo an teicneolaíocht chéanna atá in úsáid in uaireadóir cliste nó i gcluasáin gan sreang. Dearadh é chun nach n-úsáidfí mórán fuinnimh.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/02/2024