Skip to main content

Ag teacht chugat féin ón gcoróinvíreas

Is gnáthrud é comharthaí nó fo-iarmhairtí sláinte a bheith ort tar éis an choróinvíreas a chur díot (COVID-19).

Bíonn fadhbanna fisiciúla ag roinnt daoine ar nós a bheith marbh tuirseach nó pianta a bheith sna matáin. D’fhéadfadh tromluithe a bheith ag daoine nó giúmair guagach a bheith orthu. Bíonn roinnt daoine ann nach mbíonn comharthaí nó fo-iarmhairt ar bith orthu.

D’fhéadfadh sé go mbraitheann na comharthaí nó fo-iarmhairtí ar chomh tinn is a bhí tú leis an choróinvíreas nó má chaith tú seal in ospidéal.

Tógann sé cúpla mí ar roinnt daoine a theacht chucu féin ón gcoróinvíreas ach de ghnáth feabhsaíonn rudaí de réir a chéile.

Fadhbanna fisiciúla tar éis an choróinvíreas

I measc na bhfadhbanna fisiciúil a d’fhéadfadh a bheith ort agus tú ag téarnamh ón gcoróinvíreas tá:

Fadhbanna meabhracha agus mothúchánacha tar éis an choróinvíris

I measc na bhfadhbanna meabhracha agus mothúchánacha a d’fhéadfadh a bheith agat agus tú ag teacht chugat féin ón gcoróinvíreas tá:

Léigh comhairle faoi do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris

Nuair atá cabhair leighis ag teastáil

Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh nó ar fhoireann an ospidéil má tá sé deacair ort dul i ngleic le do chuid comharthaí. Gheobhaidh tú an tacaíocht a theastaíonn uait agus an treoir chuig seirbhísí.

Cuireann cuid mhaith seirbhísí agus eagraíochtaí meabhairshláinte seirbhísí éagsúla ar fáil, saor in aisce, ar an idirlíon agus ar an bhfón.

Ina measc tá:

 • comhairleoireacht agus tacaíocht ar líne
 • tacaíocht ar an teileafóin
 • tacaíocht trí théacs

Léigh tuilleadh faoi thacaíochtaí agus seirbhísí meabhairshláinte atá ar fáil le linn ráig an choiróinvíris

Tréimhse bisigh

Is féidir go leor struis a bheith ag baint le tinneas dian a fhulaingt agus scaitheamh a chaitheamh san ospidéal.

Tagann roinnt daoine chucu féin ón gcorónvíreas go tapa agus ní bhíonn an oiread sin tacaíocht ag teastáil uathu. Bíonn tréimhse níos faide agus níos mó cuidiú ó dhaoine eile. D’fhéadfadh do thréimhse bisigh a bheith ag brath ar leibhéal na cóireála a fuair tú san ospidéal.

D’fhéadfadh sé go dtógfadh sé roinnt míonna sula dtiocfadh duine chucu fhéin go h-iomlán. Tá chuile duine difriúil. Tá sé tábhachtach gan tú féin a chuir i gcomparaid le daoine eile.

Bíonn laethanta maithe agus droch-laethanta agat le linn do thréimhse bisigh. Ní féidir a bheith go maith chuile lá, tóg go réidh é.

Rudaí a d’fhéadfaí cuidiú leat aireachtáil níos fearr:

 • labhair le clann, le cairde nó le do dhochtúir teaghlaigh
 • déan na rudaí a thaitníonn leat
 • tóg scíth agus tóg go réidh é – triail machnamh nó aireachas
 • bí go deas leat fhéin

Tacaíochtaí agus seirbhísí

Tá tacaíochtaí pobail ar fáil leis na rudaí a leanas:

 • bia a bhailiú agus a sheachadadh, earraí riachtanacha tí, breosla, agus cógais
 • aonrú sóisialta
 • riachtanais leighis nó cúraim sláinte eile

Léigh tuilleadh faoi thacaíochtaí pobail le linn ráig an choróinvíris

Tá seirbhísí meabhairshláinte ag cuir seirbhísí ar líne agus seirbhísí teileafóin ar fáil.

Ina measc tá:

 • comhairleoireacht agus tacaíocht ar líne
 • tacaíocht ar an teileafóin
 • tacaíocht trí théacs

Léigh tuilleadh faoi thacaíochtaí agus seirbhísí meabhairshláinte atá ar fáil le linn ráig an choiróinvíris

Ábhair ghaolmhara

Tuirse tar éis an choróinvíris

Aclaíocht agus tú ag teacht chugat féin ón gcorónvíreas

Giorra analú tar éis an choróinvíris

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 14/09/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 14/09/2023