Skip to main content

Ag tabhairt cuairte ar dhuine atá i mbaol níos mó ó COVID-19 ina dteach

Má thacaíonn tú le duine atá i mbaol níos mó ó COVID-19 ina dteach, lean an chomhairle maidir le conas tú féin a chosaint ar COVID-19. Déan cinnte go bhfuil a fhios ag an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air conas fanacht sábháilte ó COVID-19.

Conas tú féin agus daoine eile a chosaint ó COVID-19

Mura bhfuil tú go maith

Ná tabhair cuairt má tá comharthaí COVID-19 nó ionfhabhtú víreasach ort. Má tá comharthaí COVID-19 ort, fan sa bhaile agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh. Ná tabhair cuairt go dtí go gcuirtear in iúl duit go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Fan sa bhaile ar feadh 2 lá i ndiadh duit aireachtáil níos fearr fiú

  • Mura dteastaíonn tástáil COVID-19 uait
  • Má bhí toradh diúltach ar thástáil COVID-19 (níor aimsíodh an víreas)

Má bhíonn ort srian a chur ar do ghluaiseachtaí, ná tabhairt cuairt ar aon duine go dtí go mbíonn sé sábháilte.

Ar fhaitíos, iarr ar dhuine nó beirt a bheith réidh chun cuartaíocht a dhéanamh ar do shon má bhíonn tusa tinn.

Comharthaí COVID-19

Roimh dhul ar cuairt

Fiafraigh den duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air an bhfuil aon chomhartha de COVID-19 air, sula dtugann tú cuairt nó chomh luath agus a thagann tú.

Déan cinnte go bhfuil soláthairtí agat chun do lámha a ghlanadh i gceart. Tabhair leat roinnt ciarsúir páipéir agus díghalráin láimhe. Oibreoidh gallúnach agus uisce go maith freisin.

Conas na lámha a ní i gceart

Le linn do chuairte

Déan iarracht an oiread spás agus is féidir a choinneáil idir tú féin agus an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air. Oscail na fuinneoga nó na doirse ar mhaithe le haerú, más féidir.

Clúdaigh aghaidh

Caith clúdach aghaidhe nó masc aghaidhe. Spreag iadsan chun ceann a chaitheamh freisin, más féidir leo. Tabhair leat clúdach aghaidh glan le tabhairt dóibh, ar eagla nach bhfuil ceann acu.

Cuir do chlúdach aghaidh i mála plaisteach agus tú ag imeacht agus nigh é nuair a thagann tú abhaile.

Ag stóráil agus ag ní clúdach aghaidhe

Nigh do Lámha

Glan do lámha le díghalráin láimhe. Oibreoidh gallúnach agus uisce go maith freisin.

Déan é seo:

  • nuair a thagann tú isteach
  • ó am go ham agus tú ann
  • sula bhfágann tú

Seachain teagmháil a dhéanamh le do shúile, do shrón nó do bhéal mura bhfuil do lámha glan.

Má tá comharthaí COVID-19 ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air

Má tá comharthaí COVID-19 ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air, fiafraigh an bhfuil cúnamh ag teastáil uathu chun teagmháil a dhéanamh lena ndochtúir teaghlaigh.

Socróidh an dochtúir teaghlaigh tástáil má theastaíonn sé. Más gá duit fanacht leis an duine go dtí go bhfaighidh siad cúram eile, coinnigh amach uathu chomh fada agus is féidir leat. Iarr ar an duine masc nó clúdach aghaidhe a chaitheamh.

Má tá COVID-19 ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air

Má tá COVID-19 ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air, labhair le dochtúir nó altra. Féadfaidh siad insint duit faoi aon chúram breise gur féidir leat a ghlacadh.

B’fhéidir go mbeidh siad in ann a rá leat cá bhfaighidh tú rudaí a d’fhéadfadh a bheith uait. Mar shampla, miteoga, naprúin, fallaingeacha, maisc nó cealtair. Fiafraigh díobh conas iad a úsáid agus a dhiúscairt go sábháilte.

Má thagann comharthaí COVID-19 ort, ní mór duit féin-aonrú (fan i do sheomra) agus glaoch a chur ar do Dhochtúir Teaghlaigh.

Casacht agus sraothartach

Clúdaigh do chasacht agus sraothartach le ciarsúir páipéir agus iarr ar an duine a bhfuil tú ag tabhairt cuairte air an rud céanna a dhéanamh.

Cuir an ciarsúir páipéir i mbosca bruscair díreach tar éis duit é a úsáid agus nigh do lámha. Mura bhfuil ciarsúir páipéir agat, déan casacht nó sraothartach isteach i lúb d’uillinn agus glan do lámha ina dhiaidh sin.

Dromchlaí

Glan dromchlaí a leagtar lámh orthu go minic le glantach agus le huisce nó le díghalráin tí.

Glac páirt sa troid in aghaidh COVID-19.

Íoslódáil Aip Rianaire Covid

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 10/03/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 10/03/2024