Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Ag siopadóireacht go sábháilte le linn ráig an choróinvíris

Uasdátaithe: 31 Lúnasa 2020 at 4.45in

An chontúirt is mó a bhaineann le bheith ag siopadóireacht ná go mbeifeá i dteagmháil le duine ionfhabhtaithe.

Nuair a bhíonn tú ag siopadóireacht, ba chóir duit :

 • clúdach aghaidhe a chaitheamh - sin é an dlí i siopaí agus ionaid siopadóireachta
 • deachleachtais maidir le sláinteachais a chleachtadh
 • scaradh sóisialta a chleachtadh
 • cuir srian ar theagmháil le daoine seachas daoine i do líontí féin

Ní mórán baol duitse duine a théann tharat sa siopa. Ach fan amach 2 mhéadar uathu an oiread agus is féidir.

Cuirfidh an rianaire COVID COVID Tracker app foláireamh chugat má bhí gartheagmháil agat le duine a fuair toradh dearfach ar an tástáil. Faigh an aip ó Apple App StoreGoogle Play Store.

Read about how to protect yourself and others from coronavirus.

Léigh faoi conas tú féin agus daoine eile a chosaint ón gcoróinvíreas.

Clúdach aghaidhe

De réir dlí caithfidh tú clúdach aghaidhe a chaitheamh agus tú ag siopadóireacht toisc go bhféadfadh sé a bheith deacair scaradh sóisialta a chleachtadh agus tú i siopa.

Níl clúdach aghaidhe oiriúnach do gach duine áfach. Tá sé ceart go leor má roghnaíonn daoine áirithe gan iad a chaitheamh.

Níl clúdach aghaidhe oiriúnach do leanaí faoi 13 bliana d’aois nó do dhaoine le riachtanais speisialta mar d’fhéadfaidís a bheith trína chéile nó an-mhíchompordach á gcaitheamh.

Léigh tuilleadh faoi chlúdach aghaidhe éadach , maisc leighis agus miotóga aon uaire

Cén uair ar cheart duit fanacht sa bhaile

Ná téigh amach ag siopadóireacht má tá tú ag aireachtáil tinn

Má tá tú ag cocúnú, smaoinigh ar do chuid siopadóireachta a dhéanamh ar líne nó iarr ar dhuine éigin siopadóireacht a dhéanamh duit.

Má theastaíonn cúnamh uait, féadfaidh tú teagmháil a dhéanamh le do Chomhairle Contae áitiúil freisin. Tá tacaíocht phobail i bhfeidhm acu chun earraí riachtanacha a sheachadadh.

Léigh tuilleadh faoin mbealach ar féidir le hÚdaráis Áitiúla cabhrú leat le linn ráig an choróinvíris.

Laghdaigh an baol le linn siopadóireachta

Ná téigh ag siopadóireacht ach uair amháin sa tseachtain. Laghdaíonn sé seo an baol go bhfaighidh tú an coróinvíreas nó go dtabharfaidh tú é do dhaoine eile.

Níl aon cheangal déanta idir bia éilithe agus cásanna den choróinvíreas in aon chás a go dtí seo. Níl aon baol go bhfaighidh tú coróinvíreas ó ainmhithe ná ó tháirgí ainmhithe a iompórtáilteadh go dleathach isteach san AE .

Lean na céimeanna seo chun an baol go bhfaighidh tú an coróinvíreas nó go dtabharfaidh tú do dhaoine eile é, a laghdú.

Nuair atá tú ag siopadóireacht

 • Úsáid an díghalrán a chuirtear ar fáil, ar do lámha , ar an tralaí nó an ciseán.
 • Cuimhnigh gan aon teagmháil a dhéanamh le d’aghaidh.
 • Caith clúdach aghaidhe má tá tú os cionn 13 bliana d’aois - ach ní gá é a chaitheamh má airíonn tú míchompordach agus tú á chaitheamh
 • Moltar d’fhormhór na ndaoine os cionn 13 bliana d’aois clúdach aghaidhe a chaitheamh - ach níl sé riachtanach go mbeadh ceann á chaitheamh agat.
 • Má bhíonn tú ag casacht nó ag sraothartach, clúdaigh do bhéal agus do shrón le ciarsúr páipéir nó le do mhuinchille.
 • Lean na treoirlínte maidir le scaradh sóisialta – fan amach 2 mhéadar ó dhaoine eile i scuainí nuair atá tú ag siopadóireacht.
 • Íoc le cárta seachas le h-airgead tirim agus bain úsáid as modh íocaíochta gan tadhall más féidir.

Tar éis siopadóireachta

 • Nigh do lámha i gceart.
 • Cuir do chuid siopadóireachta i dtaisce
 • Nigh do lámha arís.

Taispeáin meas do dhaoine eile

Ná ceannaigh ach na rudaí a theastaíonn uait - déantar athstocáil sna siopaí go laethúil.

Ná téigh ag siopadóireacht le linn na n-uaireanta atá leagtha síos d’oibrithe cúraim sláinte agus do chúramóirí.

Tá seirbhísí seachadta agus bailiúcháin an-tábhachtach do dhaoine atá ag cocúnú agus nach bhfuil in ann a gcuid tithe a fhágáil. Ná cuir amanna seachadta in áirithe ach amháin má tá gá leis.

Ag siopadóireacht do dhuine leochaileach

Má tá tú ag siopadóireacht do dhuine leochaileach a mhol a ndochtúir dóibh fanacht glan ar dhaoine eile:

 • fág an tsiopadóireacht ar leic an dorais
 • buail cloigín an dorais nó cuir glaoch orthu
 • seas siar agus iad á bhailiú

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 22/05/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 22/05/2023