Skip to main content

Ag úsáid an aip Rianaithe COVID má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil

 • Cén fáth ar chóir an aip Rianaire COVID a úsáid?
 • Má fhaigheann tú foláireamh maidir le gartheagmháil
 • Ag úsáid an aip Rianaithe COVID má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil
 • Ag rianú do chomharthaí
 • An teicneolaíocht a úsáideann Aip an rianaire COVID
 • Príobháideachas agus conas a bhainimid úsáid as do shonraí

Aip Rianaithe COVID

Má fhaigheann tú toradh dearfach ar do thástáil COVID-19 (coróinvíreas aimsithe) is féidir leat an aip a úsáid chun do ghartheagmhálacha a roinnt leis an bhfoireann rianaithe teagmhála. Déantar é seo go hanaithnid ag baint úsáide as IDanna randamacha. Ní bheidh aon sonraí a bhaineann le do ghartheagmhálacha ar eolas agat agus ní bheidh do shonraí féin ar eolas acu. Nuair a roinntear do ghartheagmhálaithe tríd na haipe, cinntítear go dtugtar foláireamh dóibh sin a raibh tú i ngartheagmháil leo. Cuireann seo luas faoin rianú teagmhála. Is fút féin atá sé más mian leat é seo a dhéanamh.

Faigh cód uaslódála

Cuirfidh an fhoireann rianaithe teagmhála glaoch ort agus iarrfar sonraí do ghartheagmhálacha ort. Iarrfar ort freisin an bhfuil an aip á úsáid agat.

Má tá an aip agat, seolfar cód uaslódála ar leith chugat ar théacs. Cuireann an chód seo ar do chumas do ghartheagmhálacha a uaslódáil go hainaithnid.

Is iad baill den fhoireann rianaithe teagmhála amháin a eisíonn na códanna uaslódála.

Ag uaslódáil do ghartheagmhálaithe

Nuair a fhaigheann tú an cód uaslódála:

 1. oscail an aip
 2. cniog ar an íocón ‘rianaire teagmhála’ ag bun na haipe
 3. scróláil síos agus cniog ar ‘Uaslódáil d’IDanna randamacha
 4. cuir isteach do chód uathúil (is féidir leat seo a chóipeáil agus a ghreamú ón téacs)

Uaslódálfar na IDanna randamacha a bhailigh do fón le 14 lá anuas. Insíonn na IDanna seo cé chomh gar agus a raibh tú d’úsáideoirí eile den aip agus an fhad a raibh tú gar dóibh.

Tá do phríobháideachas faoi chosaint

Tá do IDanna randamach anaithnid agus cosnaíonn siad do phríobháideachas nuair a uaslódálann tú iad. Ní bheidh do shonraí phearsanta ar eolas ag aon duine ach amháin má roinneann tú féin iad, FSS san áireamh.

Ní bheidh a fhios ag aon duine:

 • d’ainm
 • cé a bhuail leat nó a raibh i ngartheagmháil leat.
 • na háiteanna a raibh tú
 • cé fuair toradh tástála dearfach do COVID-19 (vírís aimsithe)

Uasdátú is déanaí: 11 Feabhra 2021

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 12/02/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 12/02/2024