Skip to main content

Ag labhairt le do pháiste faoi COVID-19

Uasdátaithe: 08 Feabhra 2021

Tá sé tábhachtach go mbeadh do phaistí páirteach i do phleananna chun déileáil leis an gcoróinvíreas . Smaoinigh ar cén chaoi a n-airíonn siad.

Tabhair am agus spás do pháistí agus do dhaoine óga labhairt faoin ráig. Roinn na fíricí leo ar bhealach a oireann dá n-aois agus dá meoin, agus ná cuir eagla orthu.

Labhair le do pháistí faoi COVID-19 (coróinvíreas). Cuir srian ar an méid nuachta agus meáin shóisialta a fheiceann siad. Tá sé seo tábhachtach go háirithe do pháistí níos sine mar caitheann siad níos mó ama ar líne. D’fhéadfadh sé a bheith mar chúis imní dóibh. Má bhíonn siad ar líne, inis dóibh cá bhfaighidh siad eolas cruinn.

Úsáid comic strip to explain what coronavirus is (PDF, 1MB, 12 lth) le paistí óga.

Páistí le hUathachas agus Míchumais Intleachtúil

Úsáid stories to help children with autism understand coronavirus – ón gCarthanacht Uathachais ‘As I Am’.

Úsáid comic strip to explain coronavirus to children with autism (PDF, 1MB, 12 lth).

Read advice on how to support someone with special needs during the coronavirus pandemic.

Páistí atá faoi chúram

B’fhéidir nach mbeadh páistí atá faoi chúram in ann daoine eile sa gclann a fheiceáil chomh minic agus a bhíodh. B’fhéidir go mbeadh sé seo deacair dóibh.

D’fhéadfadh na scéalta seo cabhrú leat an staid reatha a mhíniú dóibh agus go dtiocfaidh feabhas ar rudaí.

Coronavirus social story for younger children in care (PDF, 420 KB, 2 lth).

Coronavirus social story for older children in care (PDF, 571 KB, 3 lth).

Ábhair Ghaolmhara

Conas a scaiptear an choróinvíreas

Protecting your child from coronavirus

Caring for children who are grieving

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 21/08/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 21/08/2023