Skip to main content

Ag fáil vacsaín COVID-19

Uasdátú deireanach: 11 Bealtaine 2021

Má tá tú idir 50 agus 59 bliain d'aois is féidir leat clárú anois chun an vacsaín COVID-19 a fháil.

Is galar an-tógálach é COVID-19. D’fhéadfá a bheith an-tinn, nó go mbeadh ort dul san ospidéal nó fiú go bhfaighfeá bás dá bharr.

Tabharfaidh na vacsaíní COVID-19 cosaint duit i gcoinne COVID-19. Má fhaigheann tú COVID-19 tar éis an vacsaín a fháil ba chóir go mbeadh cosaint agat ó dhroch thinneas a d’fhéadfadh tarlú de bharr an víris uaireanta,

Níl an vacsaín éigeantach. Ach, moltar go mór duit an vacsaín a fháil chomh luath agus a bheidh sí ar fáil.

Tá vacsaín COVID-19 saor in aisce. Ní bheidh na vacsaíní ar fáil go príobháideach.

Cé atá á vacsaíniú faoi láthair

Is iad na daoine is mó atá i mbaol ó thinnis tromchúiseach ó COVID-19 atá á vacsaíniú ar dtús. Tairgfear an vacsaín do na grúpaí eile chomh luath agus is féidir.

Léigh faoi Dháileadh na vacsaíní anseo.

Fan asat féin (fan i do sheomra) má tá aon cheann de chomharthaí COVID-19 ort agus glaoigh ar do dhochtúir teaghlaigh. Beidh sé ábalta tástáil COVID-19 a shocrú duit

Ná faigh an vacsaín má:

 • Má bhí frithghníomhú ailléirgeach mór agat ar dháileog den vacsaín roimhe seo
 • tá COVID-19 ort faoi láthair– fan ar feadh 4 seachtainí ón am ar thug tú na comharthaí faoi deara ar dtús nó ón am a bhfuair tú toradh dearfach ar thástáil COVID-19
 • go bhfuil comharthaí COVID-19 ort – déan féin-aonrú(fan i do sheomra) agus glaoigh ar do Dhochtúir Teaghlaigh chun tástáil a shocrú
 • fiabhras (Teocht Ard 38 céim Celsius nó níos airde) – fan go mbeidh biseach ort
 • Má tá tú ag cur srian ar do ghluaiseachtaí - fan go mbeidh do thréimhse ghluaiseachtaí srianta críochnaithe chun an vacsaín a fháil

Má fuair tú droch-fhrithghníomhú ailléirgeach tar éis duit dáileog d’aon vacsaín nó teiripe in-insteallta a fháil roimhe seo, ba chóir duit labhairt le do dhochtúir sula bhfaigheann tú vacsaín COVID-19.

Labhair le do Dhochtúir Teaghlaigh sula bhfaigheann tú vacsaín COVID-19 má bhí frithghníomhú ailléirgeach agat d'aon cheann díbh seo:

 • Vacsaín ar bith
 • Teiripe Insteallta ar bith ar nós Inslin nó aon chógais a thugtar le snáthaid m.sh. Diltálaire Infhéitheach
 • aon ábhar atá sa vacsaín, gliocól poileitiléine (atá i vacsaíní Pfizer/BioNTech agus Moderna) san áireamh, nó polasorbáit 80 (atá i vacsaín AstraZeneca) – Cuirfidh an vacsaíneoir ceist ort faoi aon frithghníomhú ailléirgeach a d’fhéadfadh a bheith agat

Cuirfidh an vacsaíneoir ceist ort faoi aon frithghníomhú ailléirgeach a d’fhéadfadh a bheith agat

Do choinne vacsaínithe COVID-19

Gheobhaidh tú do vacsaín i lialann do Dhochtúir Teaghlaigh nó in Ionad Vacsaíníthe.

Léigh faoi Ionad Vacsaíníthe anseo.

Clárú don vacsaín do dhaoine atá idir 65 agus 69 bliain d’aois.

Is féidir le daoine atá 69 bliain d’aois clárú don vacsaín ón Déardaoin, 15 Aibreán ó 10r.n.

Iarraimid ar dhaoine clárú ar laethanta ar leith. Cabhróidh sé seo linn an t-éileamh ar an chóras a bhainistiú, agus beidh sé níos éasca do gach duine clárú.

Beidh na coinní á dháileadh de réir aoise agus dá bhrí sin is cuma cé chomh tapaidh is a chláraíonn tú. Ní bhfaighidh tú do vacsaín níos luaithe má chláraíonn tú níos luaithe.

Cén uair ar chóir duit clárú

Má tá tú;

 • 69 – cláraigh ar an Déardaoin 15 Aibreán, nó níos déanaí
 • 68 – cláraigh ar an Aoine 16 Aibreán nó níos déanaí
 • 67 – cláraigh ar an Satharn 17 Aibreán, nó níos déanaí
 • 66 – cláraigh ar an Domhnach 18 Aibreán, nó níos déanaí
 • 65 – cláraigh ar an Luan an 19 Aibreán, nó níos déanaí

Gheobhaidh gach duine sa ghrúpa seo an vacsaín COVID-19 AstraZeneca.

Cláraigh ar líne chun an vacsaín COVID-19 a fháil.

Mura féidir leat clárú ar líne

Is féidir leat clárú ar an bhfón mura féidir leat clárú ar líne.

Bíodh do chuid sonraí clárúcháin réidh agat chun clárú ar an bhfón nuair a fhaigheann tú freagra.

Coinní AstraZeneca

Tá formhór na gcoinní don vacsaín COVID-19 AstraZeneca a socraíodh don tseachtain seo (13 Aibreán) curtha ar ceal.

Léigh níos mó faoi vacsaín AstraZeneca

Cén vacsaín COVID-19 a gheobhaidh tú

Níl aon rogha agat faoin vacsaín a thabharfar duit. Beidh an cineál vacsaíne a gheobhaidh tú ag brath ar an tsoláthar atá againn.

Tá na vacsaíní ar fad a úsáideann muid sábháilte agus tabharfaidh siad cosaint duit ó thinnis tromchúiseach nó bás. Is í an vacsaín is fearr duitse ná an ceann a thairgtear duit.

Léigh níos mó faoi:

 • Vacsaín AstraZeneca
 • Vacsaín Moderna
 • Vacsaín Pfizer/BioNTech (ar a dtugtar ‘Cominarty’ freisin)
 • Vacsaín Janssen

Nuair a bheidh gach vacsaín faighte agat

Fiú nuair atá gach vacsaín faighte agat, ní mór duit an chomhairle maidir le sláinte poiblí a leanacht ar mhaithe le cosc a chur le scaipeadh COVID-19. Mar shampla, scaradh sóisialta, clúdach aghaidhe a chaitheamh agus na lámha a ní i gceart go minic.

Nuair atá gach vacsaín faighte agat, beidh tú ábalta bualadh le líon tí amháin eile laistigh gan clúdaigh aghaidhe nó má fhanann sibh 2 mhéadar amach óna chéile.

Fan go dtí go mbeidh an chosaint is fearr faighte agat coicís tar éis an dara dáileog a fháil sula mbuaileann tú laistigh le daoine eile a bhfuil gach vacsaín faighte acu

Léigh níos mó faoi conas daoine eile a chosaint ó COVID-19

Má bhí COVID-19 ort cheana

D’fhéadfá an víreas a fháil arís, fiú má bhí COVID-19 ort cheana féin.

Gartheagmhálaithe COVID-19

Is féidir leat vacsaín COVID-19 a fháil má bhíonn tú i do ghartheagmhálaí ag duine a fuair toradh dearfach COVID-19, an fhad agus nach bhfuil aon chomhartha COVID-19 ortsa. Inis don fhoireann vacsaínithe ar theacht isteach duit más gartheagmhálaí tú le duine a fuair toradh dearfach COVID-19.

D’fhéadfá a bheith i do gartheagmhálaí le duine a bhfuil COVID-19 air, tar éis an vacsaínithe. Is mar a chéile an chomhairle do gartheagmhálaithe le COVID-10 i gcónaí, fiú tar éis dóibh an vacsaín a fháil Cocúnú

Is mar a chéile an chomhairle do dhaoine atá ag cocúnú i gcónaí, fiú tar éis dóibh an vacsaín a fháil. Moltar duit fanacht sa bhaile an oiread agus is féidir agus oibriú ón bhaile, mar shampla. Labhair le d’fhóstóir mura féidir leat oibriú ón bhaile.

Má tá tú ag obair nó ag maireachtáil i dteach altranais nó i saoráid cúraim fhadtéarmaigh, cuirfidh an fhoireann vacsaínithe in iúl duit nuair is féidir leat vacsaín COVID-19 a fháil.

Maidir le gach duine eile, ní mór cheart duit fanacht go dtí go mbeidh do thréimhse gluaiseachtaí srianta críochnaithe agat agus an vacsaín COVID-19 a fháil ansin.

Tar éis vacsaín COVID-19 a fháil, is féidir leat a bheith i do ghartheagmhálaí le COVID-19 fós. Níl aon athrú ar chomhairle maidir leis na rudaí is gá do ghartheagmhálaithe COVID-19 a dhéanamh, fiú má tá an vacsaín faighte acu.

Má tá tú ag cocúnú

Is mar a chéile an chomhairle do dhaoine atá ag cocúnú i gcónaí, fiú tar éis dóibh an vacsaín a fháil. Moltar duit fanacht sa bhaile an oiread agus is féidir agus oibriú ón bhaile, mar shampla. Labhair le d’fhóstóir mura féidir leat oibriú ón bhaile.

Má thógann tú cógais imdhíon-sochta Ba chóir duit an vacsaín a fháil fiú má thógann tú cógais imdhíon-sochta.

Is samplaí iad seo d’imhdíon-sochtaí:

 • stéaróidigh
 • bithchógais
 • meititreacsáit
 • Azathioprine

Má thógann tú rituximab, labhair le do dhochtúir comhairleach sula bhfaigheann tú an vacsaín. Déarfaidh sé leat cén t-am is fearr duit an vacsaín a fháil, idir na dáileoga rituximab.

Má tá do chóras imdhíonachta lagaithe níl aon bhaol sa vacsaín duit ach d’fhéadfadh sé nach n-oibreodh sé chomh maith duit. Ach níl aon bhaol breise ann é a fháil.

Léigh níos mó faoi chóras imdhíonachta lag agus COVID-19

Toiliú

Beidh ort foirm a shíniú chun do chead a thabhairt sula dtabharfar an vacsaín duit.

Beidh an té a thabharfaidh an vacsaín duit sásta aon cheist a bheidh agat a fhreagairt ag do choinne.

Eolas pearsanta

Beidh d’eolas pearsanta á phróiseáil de réir an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). Ní dhéanfar iad a phróiseáil ach chun an vacsaíniú a bhainistiú.

Read more about how the HSE works in line with GDPR.

Scrúdaigh saineolaithe vaicsaíne atá ag obair in Éirinn an t-ábhar seo.

Úsáideoirí bodhra Teanga Chomharthaíochta na hÉireann

Nuair atá sé in am duit clárú don vacsaín COVID-19, is féidir leat Seirbhís Ateangaireachta Cianda na hÉireann (IRIS) a úsáid.

Is d’úsáideoirí Teanga Chomharthaíochta na hÉireann atá bodhar an tseirbhís seo.

Socraigh coinne le IRIS ar líne

Is féidir coinne a shocrú le:

Ábhar Gaolmhar

Sábháilteacht na vacsaíne COVID-19

Imdhíonadh tar éis na vacsaíne COVID-19

Fo-iarmhairtí ón vacsaín COVID-19

Suíomhanna gréasáin eile

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) vaccine – European Medicines Agency

COVID-19 Vaccine Moderna – European Medicines Agency

COVID-19 vaccination strategy and implementation plan – gov.ie

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 20/01/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 20/01/2024