Skip to main content

Ag fanacht slán agus folláin má bhíonn ort fanacht sa bhaile

Bíonn sé deacair fanacht sa bhaile agus gan mórán teagmhála a bheith agat le daoine eile.

D’fhéadfadh sé cur isteach ar do ghiúmar nó ar do mhothúcháin. D’fhéadfadh ísle brí, imní nó deacrachtaí codlata a bheith agat.

Rudaí ar féidir leat a dhéanamh chun fanacht folláin:

  • Bog timpeall – éirigh suas agus bog timpeall an oiread agus is féidir
  • Téigh ag siúl nó buail le daoine lasmuigh ach fan amach 2 mhéadar ó dhaoine eile
  • Lean ár gcomhairle maidir le aclaíocht sa teach
  • Lean ar aghaidh le do chuid gníomhaíochtaí laethúla, mar is gnách.
  • Fan i dteagmháil le do chairde nó gaolta ar an bhfón nó ar na meáin shóisialta

Má tá cónaí ort in ionad cónaitheach fadthéarmach, labhair le do chúramóir faoi shiúl gearr nó aclaíocht. Beidh siad in ann cabhrú leat cinneadh a dhéanamh faoin rogha atá sábháilte duit

Tacaíocht

Tá tacaíochtaí pobail ar fáil do dhaoine atá i mbaol an-mhór ó COVID-19 , má bhíonn cúnamh uait nó uaighneas ort.

Tá cúnamh ar fáil freisin chun na nithe seo a bhailiú earraí grósaera, cógais agus nithe riachtanacha eile:

I roinnt cásanna tá cúnamh ar fáil freisin chun faoiseamh a fháil ón scaradh sóisialta.

Léigh níos mó faoi conas a thugann na hÚdaráis Áitiúla cúnamh duit le linn ráig an Choróinvíris.

Líne chabhrach do dhaoine aosta

Tá líne chabhrach ag ALONE dóibh siúd a bhfuil imní orthu faoin gcoróinvíreas nó a bhfuil deacrachtaí acu. Déan teagmháil leo ag 0818 22 20 24 Luan go hAoine ó 8r.n. go 8i.n.

Ábhair Ghaolmhara

Minding your mental health during the COVID-19 pandemic

Protect yourself and others from COVID-19

Uasdátú deireanach: 27 Samhain ag 2in

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 18/12/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 18/12/2023