Skip to main content

Ag dul chuig ionad vacsaínithe COVID-19

Uasdátú is déanaí: 24 Márta 2021

Is ionaid mhóra iad na h-ionaid vacsaínithe COVID-19 a bunaíodh go speisialta chun vacsaíniú COVID-19 a dhéanamh go sábháilte.

Is trí choinne amháin a dhéantar vacsaíniú. Ná téigh chuig ionad vacsaínithe gan choinne a bheith socraithe agat. Ní dhéanfar vacsaíniú ort.

Gheobhaidh tú ainm agus seoladh an ionaid vacsaínithe atá i gceist duitse sa téacs céanna le sonraí do choinne.

Socraíodh coinní chun gach duine a choinneáil slán sábháilte. Ná bí déanach chuig do choinne. Mura dtagann tú in am, ní bhfaighidh tú do vacsaín.

Ná téigh chuig do choinne má tá aon chomhartha den COVID-19 ort. Cuir glaoch ar do dhochtúir teaghlaigh ar fhaitíos go bhfuil tástáil COVID-19 uait nó gá le féin-aonrú (fanacht i do sheomra). Déanfar do choinne a athsceidealú.

Téigh chuig do choinne leat féin

Más féidir, ná tabhair aon duine eile leat chuig do choinne. Táthar ag iarraidh líon na ndaoine ag an gclinic vacsaínithe a laghdú.

Tá sé ceart go leor má thiomáineann duine éigin tú chuig do choinne ach ba chóir dóibh fanacht sa charr.

Má tá cabhair uait

Má tá deacrachtaí soghluaisteachta agat nó má theastaíonn cúnamh uait, is féidir leat ball teaghlaigh nó cara a thabhairt isteach san ionad vacsaínithe in éineacht leat. Ba chóir don bheirt agaibh clúdach aghaidhe a chaitheamh.

Tar in am

Tar chuig do choinne ag an am ceart.

Ná bí níos mó ná 5 nóiméad luath. Ná bí déanach.

Cén fhad a mhairfidh an choinne

Mairfidh an choinne thart ar 30 nóiméad.

Áirítear leis sin:

· 15 nóiméad le clárú agus le bheith vacsaínithe

· 15 nóiméad breathnóireachta i ndiaidh na vacsaíne chun a chinntiú go mbraitheann tú go maith sula bhfágann tú

Cad ba chóir duit a chaitheamh

Caith éadaí a bheidh oiriúnach chun an vacsaín a fháil i do lámh uachtarach. Mar shampla, t-léine le muinchille gearr nó léine scaoilte le muinchille gur féidir leat a chrapadh suas go héasca.

Cad ba chóir a thabhairt leat

Nuair a théann tú chuig ionad vacsaínithe, tabhair leat:

 • eolas faoin gcoinne – d‘fhéadfadh sé sin a bheith ar litir nó ar d’fhón póca
 • clúdach aghaidhe
 • cárta aitheantais grianghraif – mar shampla pas, ceadúnas tiomána, cárta seirbhísí poiblí nó pas taistil
 • cruthúnas ar sheoladh – mar shampla bille leictreachais, teileafóin nó gáis
 • uimhir PPS – is féidir é seo a fháil ar do chárta seirbhísí poiblí, duillín pá, cárta leighis nó scéim íocaíochtaí drugaí

Mura bhfuil uimhir PPS agat

B’fhéidir nach bhfuil uimhir PPS agat má rugadh tú lasmuigh d’Éirinn. Tabhair leat doiciméid eile más é sin an scéal.

Más saoránach Éireannach tú trí eadóirseacht (bunaithe ar thréimhse chónaithe), tabhair leat an 2 rud seo:

 • Do phas
 • Do dheimhniú eadóirsithe
 • Má rugadh sa Ríocht Aontaithe tú, tabhair leat an 2 rud seo a leanas:
 • Do phas nó teastas breithe iomlán
 • Do cheadúnas tiomána iomlán
 • Más san Aontas Eorpach nó sa LEE a rugadh tú, tabhair leat an 2 rud seo:
 • Do phas
 • Do chárta aitheantais náisiúnta

Má fuair tú saoránacht Éireannach trí Chlárú Breitheanna Coigríche, tabhair leat do Dheimhniú Cláraithe Breitheanna Coigríche.

Ag teacht chuig an ionad vacsaínithe

Nuair a thiocfaidh tú chuig an ionad vacsaínithe feicfidh tú comharthaí a threoraíonn tú chuig do choinne.

Páirceáil

Lean na comharthaí nó na treoracha ó na maoir nuair a théann tú isteach sa gcarrchlós.

Bí cinnte do chlúdach aghaidhe a chur ort sula bhfágfaidh tú do charr.

Ag siúl go dtí an Fáiltiú

Agus tú ag siúl i dtreo an limistéir fáiltithe, coinnigh 2 mhéadar amach ó dhaoine eile. Déan é seo chun tú féin agus daoine eile a chosaint ó COVID-19.

Limistéar fáiltithe

Nuair a thiocfaidh tú chuig an limistéar fáiltithe, tógfaidh fáilteoir do chuid sonraí agus seiceálfaidh siad do chárta aitheantais.

Inseoidh an fáilteoir duit cén vacsaín COVID-19 a bheidh á fháil agat. Ba cheart go mbeadh sé seo mar a chéile leis an gceann atá luaite i do théacs clárúcháin.

Ag fáil do vacsaín

Tabharfar chuig both vacsaínithe thú. Gheobhaidh tú do vacsaín COVID-19 mar instealladh i do lámh uachtarach.

Tugtar “vacsaíneoir” ar an duine a thugann do vacsaín duit. Is gairmithe cúraim sláinte oilte iad. D’fhéadfadh gur altra, dochtúir, cógaiseoir, ardpharaimhíochaineoir nó fisiteiripeoir iad.

Déanfaidh do vacsaíneoir an méid seo a leanas:

 1. aon cheisteanna atá agat a fhreagairt
 2. do thoiliú chun an vacsaín a fháil a dheimhniú
 3. an vacsaín a thabhairt duit
 4. bileog comhairle iarchúraim a thabhairt duit
 5. cárta taifid vacsaíne a thabhairt duit – taispeánfaidh sé seo ainm agus cnuasuimhir na vacsaíne a tugtar duit

Tar éis do vacsaín a fháil

Tar éis do vacsaín a fháil, rachaidh tú chuig limistéar breathnóireachta. Beidh duine éigin anseo chun a chinntiú go bhfuil tú ag mothú go maith. Ba cheart duit fanacht anseo ar feadh tuairim is 15 nóiméad. D’fhéadfaí go n-iarrfaí ort fanacht níos faide ná sin.

Níl aon dochar tiomáint tar éis duit do vacsaín a fháil an fhad agus go bhfuil tú ag mothú go maith.

Ábhair ghaolmhara

Ag fáil vacsaín COVID-19

Imdhíonacht tar éis vacsaín COVID-19

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/03/2021
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/03/2024