Skip to main content

We use strictly necessary cookies to make our site work. We would also like to set optional cookies (analytical, functional and YouTube) to enhance and improve our service. You can opt-out of these cookies. By clicking “Accept All Cookies” you can agree to the use of all cookies.

Cookies Statement and Privacy Statement

COVID-19 (coronavirus): restrictions are in place nationwide. Get advice to stop the spread 

Ag dul ar cuairt chuig tithe altranais agus ionaid cúraim cónaitheacha

Uasdátaithe: 31 Lúnasa 2020 at 4.45in

Is féidir le duine ar bith an coróinvíreas (COVID-19) a fháil. Má fhaigheann tú é, d’fhéadfadh sé nach mbeadh ort ach tinneas an-éadrom nó nach mbeadh aon chomhartha ort.

Fiú más ionfhabhtú an-éadrom atá ort, is féidir leat an víreas a thabhairt do dhaoine eile i gcónaí. D’fhéadfadh duine a bheith an-tinn de bharr an choróinvíris. Ach tá roinnt daoine i mbaol níos mó uaidh, ina measc, daoine scothaosta agus daoine a bhfuil fadhbanna sláinte acu.

Is féidir leis an víreas scaipeadh go gasta agus is féidir leis go leor dochair a dhéanamh má fhaigheann duine é i dteach altranais nó i ionad cúraim chónaitheach.

Níl cead dul ar cuairt chuig tithe altranais agus ionaid cúraim cónaitheach, ach ar chúinsí eisceachtúla ar nós othar atá i mbaol báis. Tá tuilleadh eolais faoi na srianta atá i bhfeidhm sa Stát ag gov.ie Léigh tuilleadh faoin gcaoi a scaiptear an coróinvíreas.

Sula dtugann tú cuairt

Lorgóidh an teach altranais sonraí teagmhála na gcuairteoirí ainmnithe de ghnáth, roimh ré. Níl srian ar líon na gcuairteoirí ach ní féidir ach le 1 nó 2 ainmnithe cuairt a thabhairt ar chónaitheoir, ag aon am amháin.

Seiceáil roimh ré an bhfuil sé ceart go leor cuairt a thabhairt. Is dócha go dtabharfaidh an fhoireann am ar leith duit. Beidh ort teacht agus imeacht ag na hamanna atá aontaithe. Is féidir le páiste teacht ar cuairt an fhad agus go gcoinníonn duine fásta súil orthu agus go gcloíonn siad leis na rialacha cuairte.

Tá sé de cheart ag bainistíocht an ionaid cinneadh a dhéanamh an féidir leat cuairt a thabhairt nó nach féidir. D’fhéadfadh sé imní a chur ort mura mbíonn tú in ann cuairt a thabhairt ar do dhuine muinteartha . Tá na srianta i bhfeidhm chun tusa, do dhuine muinteartha agus an fhoireann chúraim sláinte a choinneáil slán.

Léigh faoi conas aire a thabhairt do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris.

Le linn do chuairte

Is féidir cuairt a thabhairt mura bhfuil cásanna den choróinvíreas sa teach altranais nó sa saoráid.

D’fhéadfadh ball foirne iarraidh ort clúdach aghaidhe a chaitheamh nó b’fhéidir go gcuirfeá masc ort roimh do chuairt. D’fhéadfaí iarraidh ort naprún cosanta a chaitheamh freisin.

Fiú má chaitheann tú clúdach aghaidhe, miotóga nó naprún, beidh ort na rudaí eile go léir a dhéanamh fós chun tú féin agus daoine eile a chosaint ar an gcoróinvíreas.

Nigh do lámha i gceart sula dtéann tú isteach agus nuair a fhágann an áit ina bhfuil an cónaitheor.

Tá sé ceart go leor bronntanas nó rudaí eile a theastaíonn ón duine a thabhairt leat nuair a thugann tú cuairt.

Bíonn cuairteanna teoranta d’aon uair a’chloig. Labhair le ball foirne má theastaíonn uait fanacht nios faide, mar shampla, má tá duine i mbaol báis.

Má bhriseann ráig den choróinvíreas amach

Má bhriseann ráig amach cuirfear stop leis na cuairteanna go ceann tamaill. Déanfar eisceachtaí i gcásanna speisialta, mar shampla, má tá duine i mbaol báis. Is féidir leat é seo a phlé leis an bhfoireann.

Amanna nár chóir duit teacht ar cuairt

Ná tabhair cuairt má :

dúradh leat gur dlúth-theagmhálaí tú le duine a bhfuil an coróinvíreas air/uirthi

  • tá aon chomhartha den choróinvíress nó aon ionfhabhtú eile ar nós slaghdán nó fliú ort
  • tá comharthaí gaistreintríteas ort , mar shampla buinneach agus caitheamh amach

Má tá aon cheann de na tinnis seo ort, ba chóir duit fanacht ar feadh 2 lá ar a laghad tar éis do na comhartha imeacht díot sula dtagann tú ar cuairt.

Más dlúth-theagmhálaí tú, beidh ort fanacht asat féin ar feadh 14 lá.

Má rinneadh tástáil ort maidir leis an gcoróinvíreas, ná tabhair cuairt go dtí go gcuirtear in iúl duit go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 07/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 07/07/2023