Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Ag dul ar cuairt chuig tithe altranais agus ionaid cúraim cónaitheacha

Is féidir le duine ar bith an coróinvíreas (COVID-19) a fháil. Má fhaigheann tú é, d’fhéadfadh sé nach mbeadh ort ach tinneas an-éadrom nó nach mbeadh aon chomhartha ort.

Fiú más ionfhabhtú an-éadrom atá ort, is féidir leat an víreas a thabhairt do dhaoine eile i gcónaí. D’fhéadfadh duine a bheith an-tinn de bharr an choróinvíris. Ach tá roinnt daoine i mbaol níos mó uaidh, ina measc, daoine scothaosta agus daoine a bhfuil fadhbanna sláinte acu.

Is féidir leis an víreas scaipeadh go gasta agus is féidir leis go leor dochair a dhéanamh má fhaigheann duine é i dteach altranais nó i ionad cúraim chónaitheach.

Léigh tuilleadh faoin gcaoi a scaiptear an coróinvíreas.

Sula dtugann tú cuairt

Is féidir le beirt ainmnithe cuairt a thabhairt ar chónaitheoir, ach ní féidir ach le duine amháin cuairt a thabhairt ag aon am amháin.

Seiceáil roimh ré an bhfuil sé ceart go leor cuairt a thabhairt. Is dócha go dtabharfaidh an fhoireann am ar leith duit. Beidh ort teacht agus imeacht ag na hamanna atá aontaithe.

Tá sé de cheart ag bainistíocht an ionaid cinneadh a dhéanamh an féidir leat cuairt a thabhairt nó nach féidir. D’fhéadfadh sé imní a chur ort mura mbíonn tú in ann cuairt a thabhairt ar do dhuine muinteartha . Tá na srianta i bhfeidhm chun tusa, do dhuine muinteartha agus an fhoireann chúraim sláinte a choinneáil slán.

Léigh faoi conas aire a thabhairt do do mheabhairshláinte le linn ráig an choróinvíris.

Le linn do chuairte

D’fhéadfadh ball foirne iarraidh ort clúdach aghaidhe a chaitheamh nó b’fhéidir go gcuirfeá masc ort roimh do chuairt. D’fhéadfaí iarraidh ort naprún cosanta a chaitheamh freisin.

Fiú má chaitheann tú clúdach aghaidhe, miotóga nó naprún, beidh ort na rudaí eile go léir a dhéanamh fós chun tú féin agus daoine eile a chosaint ar an gcoróinvíreas.

Nigh do lámha i gceart sula dtéann tú isteach agus nuair a fhágann an áit ina bhfuil an cónaitheor.Tá sé ceart go leor bronntanas nó rudaí eile a theastaíonn ón duine a thabhairt leat nuair a thugann tú cuairt.

  • Amanna nár chóir duit teacht ar cuairt Ná tabhair cuairt má :
  • dúradh leat gur dlúth-theagmhálaí tú le duine a bhfuil an coróinvíreas air/uirthi
  • tá aon chomhartha den choróinvíress nó aon ionfhabhtú eile ar nós slaghdán nó fliú ort
  • tá comharthaí gaistreintríteas ort , mar shampla buinneach agus caitheamh amach
  • Má tá aon cheann de na tinnis seo ort, ba chóir duit fanacht ar feadh 2 lá ar a laghad tar éis do na comhartha imeacht díot sula dtagann tú ar cuairt.
  • Más dlúth-theagmhálaí tú, beidh ort fanacht asat féin ar feadh 14 lá.
  • Má rinneadh tástáil ort maidir leis an gcoróinvíreas, ná tabhair cuairt go dtí go gcuirtear in iúl duit go bhfuil sé sábháilte é sin a dhéanamh.

Má bhriseann ráig amach cuirfear stop leis na cuairteanna go ceann tamaill. Déanfar eisceachtaí i gcásanna speisialta, mar shampla, má tá duine i mbaol báis. Is féidir leat é seo a phlé leis an bhfoireann.

Ábhar Gaolmhar

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 07/07/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 07/07/2023