Skip to main content

We use small files called cookies to help us improve your experience on this website and to provide services like web chat. We also use cookies to measure the effectiveness of public health campaigns and understand how people use the website.

Read our cookies policy to find out more about cookies and how we use them.

Coronavirus: Be responsible. Be safe

Health information and advice to stop the spread of coronavirus

Aclaíocht faoi dhíon do dhaoine scothaosta

Tá sé tábhachtach bheith gníomhach agus tú ag fanacht sa bhaile nó ag fanacht asat féin le linn ráig an choróinvíris.

Is féidir le duine ar bith a bheith gníomhach, tá sé éasca tosú agus ní bhíonn sé ró-mhall choíche . Is gníomhaíocht choirp é aon rud a spreagann tú chun gluaiseacht agus rachaidh sé chun leasa duit is cuma cén aois thú. Spreag tú féin le bheith níos aclaí.

B’fhéidir go mbeadh sé deacair tú féin a spreagadh , go háirithe má bhíonn sé fuar agus ag cur báistí. Ach, is féidir leat aclaíocht a dhéanamh agus a bheith gníomhach áit ar bith - sa bhaile nó i do ghairdín.

Gníomhaíocht do dhaoineníos sine

Ba chóir go mbeadh gach duine fásta chomh gníomhach agus is féidir leo a bheith gach lá.

Mar shampla:

  1. 150 nóiméad ar a laghad de ghníomhaíocht aeróbach mheasartha gach seachtain ar nós: siúl, damhsa nó fiú an féar a ghearradh.
  2. Cleachtaí chun na matáin a neartú -2 lá nó níos mó sa tseachtain - mar shampla, tochailt sa ghairdín, aeróbaic chéime, cleachtaí le meáchain láimhe nó ióga
  3. Fiú obair tí mar chócaireacht agus gan a bheith i do shuí síos an t-am ar fad.

Tá baol níos mó go dtitfeá más duine tú atá níos sine . Déan iarracht ceann díobh seo a dhéanamh gach lá:

Bain triail astu seo:

  • cleachtaí le hagaidh cothromaíochta
  • cleachtaí le tú a láidriú
  • cleachtaí le haghaidh solúbthachta
  • cleachtaí agus tú i do shuí

Rinneadh an t-athbhreithniú deireanach ar an leathanach: 26/06/2020
Déanfar an chéad athbhreithniú eile: 26/06/2023